Forma studia
Jazyk studia
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce vzdělaných odborníků pro vývojovou činnost a vědecko-výzkumnou práci v oblasti analytické chemie a příbuzných oborech.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce vzdělaných odborníků pro vývojovou činnost a vědecko-výzkumnou práci v oblasti analytické chemie a příbuzných oborech.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce vzdělaných odborníků pro vývojovou činnost a vědecko-výzkumnou práci v oblasti analytické chemie a příbuzných oborech.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Pro tvé budoucí uplatnění v prostředí nejrůznějších analytických laboratoří ti nabízíme studijní obor Analytická chemie, který tě na tuto činnost velmi dobře připraví. Proto neváhej a přihlas se – jsme jednou z nejprestižnějších vzdělávacích institucí na poli chemicko-technologických oborů!
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Láká tě práce v laboratoři a baví tě vědecké disciplíny, jako jsou biologie, genetika nebo toxikologie? Pak se rozhodně přihlas ke studiu tohoto oboru! Analýza biologických materiálů ti totiž zajistí kvalitní vzdělání a následně i zajímavé pracovní uplatnění.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš spolupracovat s lékaři, veterináři a ovládat analytické metody zpracování biologických vzorků a pracovat v nejmodernějších laboratořích? Jsi na správné cestě!
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě angličtina, chceš ji umět pořádně, rozumět jejímu vývoji a literatuře? Angličtina je a bude světovým jazykem a málokdo ji ovládá bravurně. Budou tě tak potřebovat v mnoha firmách a institucích a domluvíš se s lidmi po celém světě.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studijní obor Anglický jazyk pro odbornou praxi tě nenaučí pouze mluvit anglicky. Jeho absolvováním prohloubíš své znalosti lingvistiky, literatury a kultury, a tím se z tebe stane kvalifikovaný odborník na tento univerzální celosvětový jazyk. S přehledem pak zvládneš porozumět anglickému jazyku, stejně jako mateřštině.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Rozvíjej své komunikační schopnosti v nejpoužívanějším světovém jazyce. Po dosažení vysoké úrovně anglického jazyka pak můžeš předávat své zkušenosti mladším generacím, třeba jako pedagogický pracovník.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studiem Anorganické a bioanorganické chemie získáš nejenom kvalitní vzdělání v tomto odvětví, ale připravíme tě také na různé profese v oblasti chemicko-technologického průmyslu nebo výzkumu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Koncepce studijního oboru Anorganická chemie je směřována k modernímu pojetí obsahu a metodologie soudobé anorganické chemie.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Koncepce studijního oboru Anorganická chemie je směřována k modernímu pojetí obsahu a metodologie soudobé anorganické chemie.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia oboru Anorganická technologie je dále rozvíjet znalosti studenta získané v předchozím stupni vysokoškolského studia tohoto či příbuzného oboru se zaměřením na rozvoj vědeckého bádání a tvůrčí práce studentů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia oboru Anorganická technologie je dále rozvíjet znalosti studenta získané v předchozím stupni vysokoškolského studia tohoto či příbuzného oboru se zaměřením na rozvoj vědeckého bádání a tvůrčí práce studentů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Pro uplatnění teoretických poznatků anorganické chemie v praxi, ale také pro dokonalé pochopení této vědní disciplíny, nabízíme uchazečům studium oboru Anorganická technologie. Pokud je právě toto směr, kterým se chceš i nadále ubírat, přihlas se a studuj na naší fakultě obor Anorganická technologie.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímáš se o anorganickou chemii a chceš získat kvalitní vzdělání v tomto odvětví? Přijď k nám studovat tento obor, protože anorganické materiály jsou materiály budoucnosti. Připravíme tě na tvou kariéru například v oblasti chemicko-technologického průmyslu nebo výzkumu.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímají tě mikroprocesory, elektronika, senzorové sítě a komunikační systémy? Profesní studijní program Aplikovaná elektrotechnika je zaměřen na praktické ověřování znalostí, návrh, vývoj a aplikace moderní elektroniky. Přímo během studia si své dovednosti ověříš během tří měsíců odborné praxe.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš se naučit vytěžovat dostupné datové zdroje, zajímá tě business inteligence a ochrana dat? Ve studijním programu Aplikovaná informatika – Data science pro business získáš znalosti metod umělé a výpočetní inteligence, z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a využívání metod business intelligence v podnikovém managementu a marketingu.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Přijď k nám studovat a staň se odborníkem v oblasti automatizace, mechatroniky, robotiky a umělé inteligence. Tyto oblasti zažívají bouřlivý rozvoj a po absolvování studia si budeš vybírat z rozsáhlé nabídky zajímavých pracovních pozic.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
S automatizací ve všech smyslech toho slova se setkáváme v průmyslu, zemědělství a v poslední době čím dále častěji i v běžném životě. Zavádění automatizace však vyžaduje mnoho odborníků na nové a rychle se rozvíjející technologie. Odborníků, kteří se budou v dané oblasti nejenom dobře orientovat, ale budou také umět aplikovat nové věci. Staň se jedním z nich!
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš své znalosti z chemie zúročit ve zdravotnictví a pomáhat třeba pacientům nemocným rakovinou? Zaujala tě genetika a bez mikroskopu si už neumíš svou práci představit? Chceš pracovat ve špičkových laboratořích a analyzovat vzorky? Pojď studovat na naši fakultu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program „Biochemie“ nabízí studentům komplexní vzdělání a nástroje nezbytné k řešení problémů v biochemických laboratořích a institucích zabývajících se výzkumem v oblasti biochemie a biochemických analýz.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program „Biochemie“ nabízí studentům komplexní vzdělání a nástroje nezbytné k řešení problémů v biochemických laboratořích a institucích zabývajících se výzkumem v oblasti biochemie a biochemických analýz.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Doktorský studijní program „Biochemie“ nabízí studentům komplexní vzdělání a nástroje nezbytné k řešení problémů v biochemických laboratořích a institucích zabývajících se výzkumem v oblasti biochemie a biochemických analýz.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Chemické inženýrství je obor vědy a techniky, který vyvíjí postupy návrhu, projekce a řízení aparátů i celých chemických linek v podnicích a firmách chemického, petrochemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Zabývá se nejen realizací vlastní chemické výroby, ale i ohřevem a chlazením proudu látek, dělením a čištěním směsi kapalin, plynů a pevných látek, odpadních plynů a vody.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Chemické inženýrství je obor vědy a techniky, který vyvíjí postupy návrhu, projekce a řízení aparátů i celých chemických linek v podnicích a firmách chemického, petrochemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Zabývá se nejen realizací vlastní chemické výroby, ale i ohřevem a chlazením proudu látek, dělením a čištěním směsi kapalin, plynů a pevných látek, odpadních plynů a vody.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chemické inženýrství je obor vědy a techniky, který vyvíjí postupy návrhu, projekce a řízení aparátů i celých chemických linek v podnicích a firmách chemického, petrochemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Zabývá se nejen realizací vlastní chemické výroby, ale i ohřevem a chlazením proudu látek, dělením a čištěním směsi kapalin, plynů a pevných látek, odpadních plynů a vody.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Láká tě navrhovat a vyvíjet nové technologie s nejmodernějšími chemicko-inženýrskými druhy software? Zajímáš se o fenomény jako nanotechnologie, biomedicínské inženýrství, či o vývoj nových materiálů? Pak jsi na správné adrese. Studijní obor Chemické inženýrství ti nabízí vzdělání právě v těchto disciplínách.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Díky studiu tohoto oboru budeš ovládat širokou škálu všech tajů chemie. Připravíme tě do praxe nebo umožníme dále studovat. Máme totiž širokou nabídku specializovaných navazujících oborů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia oboru Chemie a technologie anorganických materiálů je dále rozvíjet znalosti studenta získané v předchozím stupni vysokoškolského studia se zaměřením na rozvoj vědeckého bádání a tvůrčí práce studentů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia oboru Chemie a technologie anorganických materiálů je dále rozvíjet znalosti studenta získané v předchozím stupni vysokoškolského studia se zaměřením na rozvoj vědeckého bádání a tvůrčí práce studentů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímáš se o ekologii a budoucnost naší planety ti není lhostejná? Pak tě určitě bude zajímat studium velmi vyhledávaného oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Nabízíme ti perspektivní studijní program, který má rozhodně smysl.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Seznámíme studenty se základními chemickými obory, tj. zejména anorganickou, organickou, fyzikální a analytickou chemií. Základním cílem je získání maximálního množství informací a vystavění pevných znalostních základů a pochopení souvislostí mezi jednotlivými oblastmi. Teoretická výuka je doplněna systémem praktické výuky, kde je kladen důraz na získání dostatečné erudice při zvládání různých experimentálních úkonů, a to syntetických, separačních i analytických.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia oboru Chemie a technologie anorganických materiálů je dále rozvíjet znalosti studenta získané v předchozím stupni vysokoškolského studia se zaměřením na rozvoj vědeckého bádání a tvůrčí práce studentů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš se naučit využívat nové informační nástroje a pochopit proces digitalizace ve firmách? Ve studijním programu Digitální podnikání získáš současně znalosti jak z oblastí počítačového zpracování podnikových dat, sociálních sítí, elektronického obchodování, multimédií a bezpečnosti dat, tak z oblasti managementu, marketingu, podnikové ekonomiky a práva. V jednom studijním programu můžeš spojit jak ekonomické znalosti, tak digitální dovednosti.
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem je vychovávat specialisty v oboru restaurování s konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl knižní kultury a dokumentů na papírové a pergamenové podložce. Hmotná rozmanitost knižní kultury a dokumentů s sebou přináší nutnost orientace v materiálech, jako jsou papír, kov, useň, pergamen, textil, vosk, případně další.