Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
65
Co obnáší přijímačky?
Písemný test
Předpokládaný počet přijímaných studentů
60

Co tě naučíme? 

Studiem oboru dosáhneš perfektní znalosti všech aspektů anglického jazyka na úrovni C1, získáš široký přehled o literatuře, kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí a moderních trendech ve výuce angličtiny. Našim cílem je rozvinout tvé komunikační schopnosti v anglickém jazyce a seznámit tě se základy lingvistických, literárně-kulturních a pedagogicko-psychologických disciplín. Všechny znalosti a dovednosti využiješ zejména k navazujícímu magisterskému studiu, které vede k získání plné učitelské kvalifikace.

Čím budeš? 

Jako absolvent se můžeš uplatnit ve vzdělávacích institucích jako asistent nebo lektor na jazykové škole, v překladatelské činnosti a veřejném sektoru (v různých oblastech státní správy, neziskových organizacích apod.).

Anglický jazyk pro vzdělávání ti ukáže správný směr. 

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikační kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu (maximální počet 100 bodů). 

V rámci přijímacího řízení musí uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky prokázat jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1podle Společného evropského referenčního rámce. Tento certifikát uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky. 

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

Zvyš svoji šanci u přijímacího řízení a přihlas se na přípravné kurzy.  Materiály používané v kurzech vycházejí z jazykové úrovně intermediate–upper intermediate.  Přípravné kurzy jsou vedeny interaktivní formou a seznamují uchazeče s autentickými testy z předešlých let. Kurz není zaměřen na opakování či procvičování látky.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+1
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3

Profesní uplatnění

lektor
asistent pedagoga
překladatel/tlumočník
majitel jazykovky
pracovník v různých oblastech státní správy
neziskovkách apod.

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Standa Vitouš
studentský ambasador
Anglický jazyk pro vzdělávání

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

Marie Horčičková
zástupkyně ředitele ZŠ Angel v Praze

"Po ukončení studia jsem nastoupila na základní školu jako učitelka anglického jazyka. V průběhu let se mi díky získaným dovednostem otevíraly další možnosti: složila jsem zkoušku CPE, stala se zástupkyní ředitele, získala jsem ocenění Evropský učitel jazyků. Začala jsem postupně externě spolupracovat s Univerzitou Pardubice a Univerzitou Karlovou při přípravě budoucích učitelů a koordinovala jsem mezinárodní projekty v oblasti jazykového vzdělávání.

Učitelství je krásná profese a na KAA vás na něj dobře připraví. Přidanou hodnotou studia zde je téměř rodinná atmosféra, kdy vás pedagogové znají jménem, projevují o vás upřímný zájem a poskytují vám adresnou zpětnou vazbu. Přeji vám, abyste zde stejně jako já navázali hezká přátelství a aby vám kontakty s lidmi ze školy vydržely i v průběhu vaší budoucí kariéry."

Petr Šlemenda
projektový ředitel Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., ředitel Open Gate gymnázium a základní škola

"Studium anglistiky mi dalo do života vlastně úplně všechno. Chtěl bych zdůraznit hlavně to, že studium anglistiky v Pardubicích mě motivovalo a rozdmýchalo ve mně touhu po celoživotním učení, bez kterého, jak jsem zjistil, to ve světě vzdělávání i v civilním životě opravdu nejde. Měli jsme to štěstí, že do našeho studijního programu byl zařazený klinický rok. Naučili jsme se sdílet naše profesní zkušenosti mezi sebou navzájem a zjistili jsme o čem povolání učitele doopravdy je. Myslím, že studium nás komplexně připravilo na učitelskou profesi, na to, abychom ji dobře zvládali, a byli tak v práci spokojení a prožívali v ní radost, která se pak přenáší i do osobního života."

Ivana Horníková
učitelka angličtiny na Střední zdravotnické škole v Pardubicích a lektorka angličtiny

"Studium mi dalo spoustu nových zkušeností, zážitků, příležitostí a možností se dál rozvíjet. Rodilí mluvčí mě inspirovali pro práci a studium v zahraničí, spolužáci mě inspirovali k lepším výkonům při výuce praktického jazyka a vysokoškolské prostředí mi dalo šanci se prosadit a uspět. Naučila jsem se nebát mluvit anglicky, nebát se dělat chyby a nebát se vycestovat do zahraničí. Navštívila jsem Austrálii, Nový Zéland, Kanadu, USA, Irsko a Velkou Británii a všechny cesty mi rozšířily obzory, což velmi využívám při výuce reálií na střední škole.

Pracujte na sobě, buďte ctižádostiví, ale mějte pokoru, nechte se inspirovat a motivovat, cestujte a buďte otevření novým výzvám, protože jako učitelé budete inspirací pro vaše budoucí žáky a studenty a to je ta největší odměna."

Petr Krčmář
učitel angličtiny

"Přihlásil jsem se na školu vlastně hlavně kvůli jazyku. Předpokládal jsem, že pak třeba budu po škole překládat. Vůbec jsem nechtěl angličtinu učit a už vůbec ne na základní škole. Až během praxe jsem zjistil, že mne učení baví a že v něm mohu uplatnit svoji osobnost a kreativitu. A po mnoha letech výuky dospělých ve firmách a studentů na univerzitě jsem se nakonec dostal i k té odmítané základní škole.

Možná se vám zdá – stejně jako mně, když jsem zde studoval – že nemůže být důležitější předmět než praktický jazyk. Až s praxí a odučenými roky začínám však doceňovat etymologii, morfologii, syntax, fonetiku a další zdánlivě teoretické nauky."

Marek Vít

Jeden ze zakladatelů známého portálu Help for English a spoluautor internetové aplikace English Mevýkonný ředitel a spoluvlastník společnosti Vitware s.r.o.

"Poprvé v životě jsem byl na škole, ve které jsem dělal věci, které mě opravdu baví a které mi dávaly smysl. Bylo opravdu minimum věcí, které mi připadaly zbytečné. Studium na anglistice v Pardubicích mi změnilo postoj k několika věcem, a to zejména k literatuře a k učitelství. Před nástupem na univerzitu jsem totiž učit nechtěl a také by mě nikdy nenapadlo, že budu číst poezii, divadelní hry, nebo cokoliv doporučeného školou. Tady jsem si to zamiloval a opravdu mě to bavilo.

Využijte všeho, co vám tahle skvělá katedra nabízí. K výbornému zvládnutí jazyka nestačí jen sledovat filmy a seriály, je potřeba dát šanci čtení a lingvistickým věcem, které vám otevřou dveře k daleko hlubšímu pochopení a tím pádem i ovládnutí jazyka."

Tereza Houžvičková
Jazyková škola BANG!

"Studium anglistiky mi do života přineslo spoustu možností, které bych jinak nikdy nedostala, ať už se jednalo o učitelské výzvy na začátku bakalářského studia, nebo podnikatelské výzvy k jeho konci. Díky studiu anglistiky na UPCE jsem začala vyučovat angličtinu, získala jsem spoustu skvělých kamarádů a kolegů, navíc pak i velké množství kontaktů v pracovní sféře. Do budoucna si tak odnáším nejen aktivní znalost dvou jazyků, ale i spoustu zkušeností ze všech možných oblastí souvisejících se studovanými obory, spoustu skvělých zážitků a krásných vzpomínek."

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Proděkanka pro vzdělávání FF
PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia
Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kde můžeš absolvovat praxi

 • ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
  ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
 • GYASOS Přelouč
  GYASOS Přelouč
 • ZŠ Studánka Pardubice
  ZŠ Studánka Pardubice
 • ZŠ Waldorfská Pardubice
  ZŠ Waldorfská Pardubice
 • a mnoho dalších...
  a mnoho dalších...

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě angličtina, chceš ji umět pořádně, rozumět jejímu vývoji a literatuře? Angličtina je a bude světovým jazykem a málokdo ji ovládá bravurně. Budou tě tak potřebovat v mnoha firmách a institucích a domluvíš se s lidmi po celém světě.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Program rozvíjí komunikační kompetenci studentů v anglickém jazyce, prohlubuje jejich vhled do oboru anglický jazyk (z pohledu lingvistického a kulturně-literárního). Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky, učitele anglického jazyka, a vybavit je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalitně vykonávat profesi v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.