Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Písemný test
Předpokládaný počet přijímaných studentů
60

Co tě naučíme? 

Studiem oboru dosáhneš perfektní znalosti všech aspektů anglického jazyka na úrovni C1, získáš široký přehled o literatuře, kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí a moderních trendech ve výuce angličtiny. Našim cílem je rozvinout tvé komunikační schopnosti v anglickém jazyce a seznámit tě se základy lingvistických, literárně-kulturních a pedagogicko-psychologických disciplín. Všechny znalosti a dovednosti využiješ zejména k navazujícímu magisterskému studiu, které vede k získání plné učitelské kvalifikace.

Čím budeš? 

Jako absolvent se můžeš uplatnit ve vzdělávacích institucích jako asistent nebo lektor na jazykové škole, v překladatelské činnosti a veřejném sektoru (v různých oblastech státní správy, neziskových organizacích apod.). Anglický jazyk pro vzdělávání ti ukáže správný směr. 

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikační kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu (maximální počet 100 bodů).

V rámci přijímacího řízení musí uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky prokázat jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Tento certifikát uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

Zvyš svoji šanci u přijímacího řízení a přihlas se na přípravné kurzyMateriály používané v kurzech vycházejí z jazykové úrovně intermediate–upper intermediate. Kurz není zaměřen na opakování či procvičování látky, ale na seznámení účastníků kurzu s možným formátem zkoušky z anglického jazyka.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-27T00:00:00
27. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Den otevřených dveří FF UPCE

Máš zájem o historii, cizí jazyky, humanitní studia, literaturu, filosofii, religionistiku nebo sociální antropologii? Chceš se podívat, jak to v Pardubicích vypadá? Naši studenti Tě provedou univerzitním kampusem. Ukážeme Ti naše učebny a zázemí fildy. Dozvíš se důležité informace o studiu u nás.

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+1
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3

Profesní uplatnění

lektor
učitel
překladatel/tlumočník
majitel jazykovky
pracovník v různých oblastech státní správy
neziskovkách apod.

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Marie Horčičková
zástupkyně ředitele ZŠ Angel v Praze

"Po ukončení studia jsem nastoupila na základní školu jako učitelka anglického jazyka. V průběhu let se mi díky získaným dovednostem otevíraly další možnosti: složila jsem zkoušku CPE, stala se zástupkyní ředitele, získala jsem ocenění Evropský učitel jazyků. Začala jsem postupně externě spolupracovat s Univerzitou Pardubice a Univerzitou Karlovou při přípravě budoucích učitelů a koordinovala jsem mezinárodní projekty v oblasti jazykového vzdělávání.

Učitelství je krásná profese a na KAA vás na něj dobře připraví. Přidanou hodnotou studia zde je téměř rodinná atmosféra, kdy vás pedagogové znají jménem, projevují o vás upřímný zájem a poskytují vám adresnou zpětnou vazbu. Přeji vám, abyste zde stejně jako já navázali hezká přátelství a aby vám kontakty s lidmi ze školy vydržely i v průběhu vaší budoucí kariéry."

Petr Šlemenda
projektový ředitel Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., ředitel Open Gate gymnázium a základní škola

"Studium anglistiky mi dalo do života vlastně úplně všechno. Chtěl bych zdůraznit hlavně to, že studium anglistiky v Pardubicích mě motivovalo a rozdmýchalo ve mně touhu po celoživotním učení, bez kterého, jak jsem zjistil, to ve světě vzdělávání i v civilním životě opravdu nejde. Měli jsme to štěstí, že do našeho studijního programu byl zařazený klinický rok. Naučili jsme se sdílet naše profesní zkušenosti mezi sebou navzájem a zjistili jsme o čem povolání učitele doopravdy je. Myslím, že studium nás komplexně připravilo na učitelskou profesi, na to, abychom ji dobře zvládali, a byli tak v práci spokojení a prožívali v ní radost, která se pak přenáší i do osobního života."

Ivana Horníková
učitelka angličtiny na Střední zdravotnické škole v Pardubicích a lektorka angličtiny

"Studium mi dalo spoustu nových zkušeností, zážitků, příležitostí a možností se dál rozvíjet. Rodilí mluvčí mě inspirovali pro práci a studium v zahraničí, spolužáci mě inspirovali k lepším výkonům při výuce praktického jazyka a vysokoškolské prostředí mi dalo šanci se prosadit a uspět. Naučila jsem se nebát mluvit anglicky, nebát se dělat chyby a nebát se vycestovat do zahraničí. Navštívila jsem Austrálii, Nový Zéland, Kanadu, USA, Irsko a Velkou Británii a všechny cesty mi rozšířily obzory, což velmi využívám při výuce reálií na střední škole.

Pracujte na sobě, buďte ctižádostiví, ale mějte pokoru, nechte se inspirovat a motivovat, cestujte a buďte otevření novým výzvám, protože jako učitelé budete inspirací pro vaše budoucí žáky a studenty a to je ta největší odměna."

Petr Krčmář
učitel angličtiny

"Přihlásil jsem se na školu vlastně hlavně kvůli jazyku. Předpokládal jsem, že pak třeba budu po škole překládat. Vůbec jsem nechtěl angličtinu učit a už vůbec ne na základní škole. Až během praxe jsem zjistil, že mne učení baví a že v něm mohu uplatnit svoji osobnost a kreativitu. A po mnoha letech výuky dospělých ve firmách a studentů na univerzitě jsem se nakonec dostal i k té odmítané základní škole.

Možná se vám zdá – stejně jako mně, když jsem zde studoval – že nemůže být důležitější předmět než praktický jazyk. Až s praxí a odučenými roky začínám však doceňovat etymologii, morfologii, syntax, fonetiku a další zdánlivě teoretické nauky."

Marek Vít

Jeden ze zakladatelů známého portálu Help for English a spoluautor internetové aplikace English Mevýkonný ředitel a spoluvlastník společnosti Vitware s.r.o.

"Poprvé v životě jsem byl na škole, ve které jsem dělal věci, které mě opravdu baví a které mi dávaly smysl. Bylo opravdu minimum věcí, které mi připadaly zbytečné. Studium na anglistice v Pardubicích mi změnilo postoj k několika věcem, a to zejména k literatuře a k učitelství. Před nástupem na univerzitu jsem totiž učit nechtěl a také by mě nikdy nenapadlo, že budu číst poezii, divadelní hry, nebo cokoliv doporučeného školou. Tady jsem si to zamiloval a opravdu mě to bavilo.

Využijte všeho, co vám tahle skvělá katedra nabízí. K výbornému zvládnutí jazyka nestačí jen sledovat filmy a seriály, je potřeba dát šanci čtení a lingvistickým věcem, které vám otevřou dveře k daleko hlubšímu pochopení a tím pádem i ovládnutí jazyka."

Tereza Houžvičková
Jazyková škola BANG!

"Studium anglistiky mi do života přineslo spoustu možností, které bych jinak nikdy nedostala, ať už se jednalo o učitelské výzvy na začátku bakalářského studia, nebo podnikatelské výzvy k jeho konci. Díky studiu anglistiky na UPCE jsem začala vyučovat angličtinu, získala jsem spoustu skvělých kamarádů a kolegů, navíc pak i velké množství kontaktů v pracovní sféře. Do budoucna si tak odnáším nejen aktivní znalost dvou jazyků, ale i spoustu zkušeností ze všech možných oblastí souvisejících se studovanými obory, spoustu skvělých zážitků a krásných vzpomínek."

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Proděkanka pro vzdělávání FF
PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia
Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kde můžeš absolvovat praxi

 • ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
  ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
 • GYASOS Přelouč
  GYASOS Přelouč
 • ZŠ Studánka Pardubice
  ZŠ Studánka Pardubice
 • ZŠ Waldorfská Pardubice
  ZŠ Waldorfská Pardubice
 • a mnoho dalších...
  a mnoho dalších...

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě angličtina, chceš ji umět pořádně, rozumět jejímu vývoji a literatuře? Angličtina je a bude světovým jazykem a málokdo ji ovládá bravurně. Budou tě tak potřebovat v mnoha firmách a institucích a domluvíš se s lidmi po celém světě.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Program rozvíjí komunikační kompetenci studentů v anglickém jazyce, prohlubuje jejich vhled do oboru anglický jazyk (z pohledu lingvistického a kulturně-literárního). Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky, učitele anglického jazyka, a vybavit je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalitně vykonávat profesi v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.