Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
69
Co obnáší přijímačky?
Písemný test
Předpokládaný počet přijímaných studentů
60

Co tě naučíme? 

Studiem Anglického jazyka pro odbornou praxi se naučíš komunikovat v angličtině na úrovni C1 a rozšíříš také své komunikační kompetence v češtině. Získáš teoretický vhled do lingvistiky, dějin britské a americké literatury a kultury anglofonního světa. Osvojíš si praktické dovednosti překladu a tlumočení z angličtiny i češtiny a budeš mít přehled o fungování ekonomiky, práva a veřejné správy.

Čím budeš? 

Jako absolvent získáš odpovídající komunikační kompetence v anglickém jazyce, překladatelské dovednosti a základní orientaci v oborech managementu, marketingu nebo práva. Profesní uplatnění nalezneš v překladatelských agenturách a redakcích, v administrativě, ve státní správě a samosprávě, v podnicích zabývajících se zahraničními styky, v obchodních firmách či kulturních nadacích – tedy všude tam, kde je zapotřebí dokonalá znalost anglického jazyka. 

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikační kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu (maximální počet 100 bodů). 

V rámci přijímacího řízení musí uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky prokázat jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1podle Společného evropského referenčního rámce. Tento certifikát uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky. 

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

Zvyš svoji šanci u přijímacího řízení a přihlas se na přípravné kurzy.  Materiály používané v kurzech vycházejí z jazykové úrovně intermediate–upper intermediate.  Přípravné kurzy jsou vedeny interaktivní formou a seznamují uchazeče s autentickými testy z předešlých let. Kurz není zaměřen na opakování či procvičování látky.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+1
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3

Profesní uplatnění

jazykový lektor
překladatel/tlumočník
specialista pro zahraniční styky
majitel jazykovky
pracovník v neziskovce
marketingový specialista

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Hanča Beková
studentská ambasadorka
Anglický jazyk pro odbornou praxi

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

Adéla Boschat
Artco Pardubice

"Setkávám se s lidmi, kteří mi tvrdili, že studium literatury, lingvistiky nebo filozofie je ztráta času, jelikož to člověka nepřipraví na konkrétní práci. Já si myslím pravý opak. Studujeme od toho, abychom si rozšiřovali obzory, podívali se na svět z jiného úhlu, a vytvářeli tak vzdělané osobnosti, které budou společnosti ku prospěchu."

Bohdan Vysloužil
učitel anglického jazyka na Gymnáziu Jana Masaryka v Jihlavě; překladatel a tlumočník technické, obchodní a právní angličtiny a produktový manažer ve firmě na zpracování lososa na Islandu

"Vybrali jste si náročný obor na škole, kde se vyučující snaží dělat svoji práci svědomitě a nic vám nedají zadarmo. Jakkoli se to během vašich studií teď může zdát zbytečně těžké a někdy i nespravedlivé, nepochybuji o tom, že jste v dobrých rukách a jsem si naprosto jistý, že pokud vy sami přístup ke svému vzdělání berete zodpovědně, díky studiu na KAA budete mít dveře profesních možností doširoka otevřené.  „Jít cestou nejmenšího odporu je to, co křiví řeky i lidi.“ (čínské přísloví)

Kromě výborné profesní přípravy na práci učitele angličtiny mě studium anglistiky perfektně připravilo na pozici manažera, protože dobrý učitel si klade úplně stejné otázky, jako dobrý manažer. Učitel se ptá: Co je cílem výuky? Kdo jsou mí žáci? Jak se dostali tam, kde teď jsou, a jak jim pomohu se posunout dál? Kolik mám na výuku času a jaké prostředky? Co můžu udělat proto, aby žáky výuka bavila?  Jak budu ke každému žákovi individuálně přistupovat, tak aby celá skupina pracovala maximálně efektivně jako tým? Jak budu řešit krizové a konfliktní situace? Jak otestuji, že se výuka skutečně blíží ke stanovenému cíli?"

Lucie Hodovalová
ONLINE learning s.r.o.
jazyková lektorka a manažerka marketingu
Jakub Fousek

"Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) mě na začátku studia překvapila především profesionalitou, vstřícností, moderními vyučovacími metodami a v neposlední řadě také rovným přístupem vyučujících směrem ke studentům. U předmětů praktického rázu bylo milým překvapením, že vyučují jsou opravdoví odborníci z praxe. U teoretických předmětů (zejména literatury a kultury) zase z vyučujících doslova srší zájem o danou problematiku, přičemž je věnováno dostatek prostoru diskusi se studentem, který tak zjišťuje, že jeho názor má hodnotu.

Díky studiu na KAA jsem se začal zajímat o překladatelství a v létě 2021 získal stáž v přední světové překladatelské agentuře RWS, ve které momentálně pracuji jako freelancer. Díky bližšímu zájmu o překladatelství mi byla dr. Kleprlíkem poskytnuta příležitost podílet se na překladu eseje o V. Havlovi, která byla v lednu 2022 otištěna v literárním měsíčníku Host a stala se tak mým prvním publikovaným překladem."

Tereza Houžvičková
Jazyková škola BANG!

"Studium anglistiky mi do života přineslo spoustu možností, které bych jinak nikdy nedostala, ať už se jednalo o učitelské výzvy na začátku bakalářského studia, nebo podnikatelské výzvy k jeho konci. Díky studiu anglistiky na UPCE jsem začala vyučovat angličtinu, získala jsem spoustu skvělých kamarádů a kolegů, navíc pak i velké množství kontaktů v pracovní sféře. Do budoucna si tak odnáším nejen aktivní znalost dvou jazyků, ale i spoustu zkušeností ze všech možných oblastí souvisejících se studovanými obory, spoustu skvělých zážitků a krásných vzpomínek."

Kdo Tě bude učit

PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia
PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
lingvistika
Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
překlad
Mgr. Kateřina Mazurová
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Odborný jazyk

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Skřivánek
  Skřivánek
 • Foxconn
  Foxconn
 • Online jazyky
  Online jazyky
 • Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
  Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
 • Informační centrum Broumov
  Informační centrum Broumov
 • Městský úřad Choceň
  Městský úřad Choceň
 • Městské muzeum Přelouč
  Městské muzeum Přelouč
 • Synthesia, a.s.
  Synthesia, a.s.

  Jsme odpovědným zaměstnavatelem, který klade důraz na týmovou spolupráci a osobní rozvoj zaměstnanců. Uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.

 • Avast Software
  Avast Software

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Program rozvíjí komunikační kompetenci studentů v anglickém jazyce, prohlubuje jejich vhled do oboru anglický jazyk (z pohledu lingvistického a kulturně-literárního). Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky, učitele anglického jazyka, a vybavit je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalitně vykonávat profesi v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě angličtina, chceš ji umět pořádně, rozumět jejímu vývoji a literatuře? Angličtina je a bude světovým jazykem a málokdo ji ovládá bravurně. Budou tě tak potřebovat v mnoha firmách a institucích a domluvíš se s lidmi po celém světě.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Unlock your full potential with our English language program. Achieve C2 proficiency according to the CEFR and gain expert knowledge in linguistics as well as in British and American literature and culture. You will deepen your knowledge in the fields of pragmatics, stylistics, the historical development of English, and sociolinguistics. You will become familiar with current trends in Anglophone literature and culture, and enhance your skills in interpreting texts as a literary theorist and critic.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.