Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Projekt diplomové práce a pohovor v angličtině
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20
Angličtinu budeš ovládat
Na úrovni C2

Co tě naučíme?  

Studiem anglické filologie prohloubíš své znalosti lingvistiky v oblasti pragmatiky, stylistiky, historického vývoje angličtiny a sociolingvistiky.

Seznámíš se s aktuálními trendy v anglofonní literatuře a odhalíš způsoby, jak interpretovat texty očima literárního teoretika a kritika.

Rozvineme tvé komunikační a překladatelské kompetence a naučíme tě přemýšlet v širších kulturních souvislostech. Dostaneš také výborný základ pro další akademickou cestu na doktorském studiu.

Čím budeš?  

Angličtinu budeš ovládat bravurně (na úrovni C2), k tomu budeš mít perfektní znalosti z oblasti lingvistiky a britské a americké literatury. Zvládneš hravě analýzu textu, překlady i svou vlastní tvorbu.

Staneš se klíčovým článkem pro komunikaci mezi českým a anglicky mluvícím prostředím, a navíc budeš mít interkulturní nadhled. Práci získáš snadno v nakladatelstvích, překladatelských agenturách nebo institucích EU.

Co obnáší přijímačky? 

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Anglická filologie (anglický jazyk, literatura a kulturní studia).

Součástí přihlášky ke studiu je projekt diplomové práce v anglickém jazyce v rozsahu 1 000 – 1 500 slov (mimo bibliografii) a potvrzení o absolvování předmětů v bakalářském studiu (uchazeči z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice nemusí dokládat).

Projekt a potvrzení uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 9. 8. 2024.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. Náležitosti projektu jsou zveřejněny na webových stránkách Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Přijímací zkouška je ústní a má podobu pohovoru, který je veden v anglickém jazyce. Zkušební komise při něm formou diskuse o předloženém projektu ověřuje schopnost diskutovat o tématu, metodice a struktuře navrhovaného výzkumu a ověřuje také jazykové schopnosti uchazeče. Očekávaná vstupní jazyková úroveň angličtiny je C1 Společného evropského referenčního rámce.

 

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4

Profesní uplatnění

jazykový lektor
marketingový specialista
překladatel/tlumočník
specialista pro zahraniční styky
majitel jazykovky

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Adéla Boschat
Artco Pardubice

"Setkávám se s lidmi, kteří mi tvrdili, že studium literatury, lingvistiky nebo filozofie je ztráta času, jelikož to člověka nepřipraví na konkrétní práci. Já si myslím pravý opak. Studujeme od toho, abychom si rozšiřovali obzory, podívali se na svět z jiného úhlu, a vytvářeli tak vzdělané osobnosti, které budou společnosti ku prospěchu."

Jakub Fousek

"Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) mě na začátku studia překvapila především profesionalitou, vstřícností, moderními vyučovacími metodami a v neposlední řadě také rovným přístupem vyučujících směrem ke studentům. U předmětů praktického rázu bylo milým překvapením, že vyučují jsou opravdoví odborníci z praxe. U teoretických předmětů (zejména literatury a kultury) zase z vyučujících doslova srší zájem o danou problematiku, přičemž je věnováno dostatek prostoru diskusi se studentem, který tak zjišťuje, že jeho názor má hodnotu.

Díky studiu na KAA jsem se začal zajímat o překladatelství a v létě 2021 získal stáž v přední světové překladatelské agentuře RWS, ve které momentálně pracuji jako freelancer. Díky bližšímu zájmu o překladatelství mi byla dr. Kleprlíkem poskytnuta příležitost podílet se na překladu eseje o V. Havlovi, která byla v lednu 2022 otištěna v literárním měsíčníku Host a stala se tak mým prvním publikovaným překladem."

Bohdan Vysloužil
učitel anglického jazyka na Gymnáziu Jana Masaryka v Jihlavě; překladatel a tlumočník technické, obchodní a právní angličtiny a produktový manažer ve firmě na zpracování lososa na Islandu

"Vybrali jste si náročný obor na škole, kde se vyučující snaží dělat svoji práci svědomitě a nic vám nedají zadarmo. Jakkoli se to během vašich studií teď může zdát zbytečně těžké a někdy i nespravedlivé, nepochybuji o tom, že jste v dobrých rukách a jsem si naprosto jistý, že pokud vy sami přístup ke svému vzdělání berete zodpovědně, díky studiu na KAA budete mít dveře profesních možností doširoka otevřené.  „Jít cestou nejmenšího odporu je to, co křiví řeky i lidi.“ (čínské přísloví)

Kromě výborné profesní přípravy na práci učitele angličtiny mě studium anglistiky perfektně připravilo na pozici manažera, protože dobrý učitel si klade úplně stejné otázky, jako dobrý manažer. Učitel se ptá: Co je cílem výuky? Kdo jsou mí žáci? Jak se dostali tam, kde teď jsou, a jak jim pomohu se posunout dál? Kolik mám na výuku času a jaké prostředky? Co můžu udělat proto, aby žáky výuka bavila?  Jak budu ke každému žákovi individuálně přistupovat, tak aby celá skupina pracovala maximálně efektivně jako tým? Jak budu řešit krizové a konfliktní situace? Jak otestuji, že se výuka skutečně blíží ke stanovenému cíli?"

Tereza Houžvičková
Jazyková škola BANG!

"Studium anglistiky mi do života přineslo spoustu možností, které bych jinak nikdy nedostala, ať už se jednalo o učitelské výzvy na začátku bakalářského studia, nebo podnikatelské výzvy k jeho konci. Díky studiu anglistiky na UPCE jsem začala vyučovat angličtinu, získala jsem spoustu skvělých kamarádů a kolegů, navíc pak i velké množství kontaktů v pracovní sféře. Do budoucna si tak odnáším nejen aktivní znalost dvou jazyků, ale i spoustu zkušeností ze všech možných oblastí souvisejících se studovanými obory, spoustu skvělých zážitků a krásných vzpomínek."

Lucie Hodovalová
ONLINE learning s.r.o.
jazyková lektorka a manažerka marketingu

Kdo Tě bude učit

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia
Mgr. Olga Roebuck, Ph.D., M. Litt.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia
PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
lingvistika
Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
překlad
PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.