Jako jediní v ČR poskytujeme komplexní vzdělání v oblasti dopravy. Hrdě neseme jméno našeho stavitele železničních tratí - Jana Pernera.

Co tě čeká?

Studovat můžeš  nejenom technicky zaměřené programy, ale také ty manažerské. Praktické zkušenosti získáš mimo jiné i v našich laboratořích s nejnovějším vybavením ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě. Máme také vlastní dopravní sál. Zapojit se můžeš i do projektů a výzkumu. Naši mladí vědci právě navrhují moderní interaktivní výuku pro středoškoláky v oblasti dopravy a spojů. Můžeš studovat  také studijní program zaměřený na leteckou dopravu a se získanými potřebnými licencemi se tak stát technikem údržby letadel či pilotem.

Co získáš?

Naši absolventi najdou téměř stoprocentní uplatnění. Jsou  uznávanými odborníky ve svých oborech, vyhledávanými specialisty a řídícími pracovníky na všech úrovních ve veřejných a soukromých společnostech zaměřených na poskytování přepravních a logistických služeb, výstavbu dopravní infrastruktury, výrobu a údržbu dopravních prostředků, elektrotechnických a elektronických systémů pro dopravu. Uplatnění mají ve výzkumných, vzdělávacích institucích a projekčních kancelářích. Jako školu vhodnou k vystudování nás doporučují i přední zaměstnavatelé - např. ŠKODA AUTO, České dráhy, Česká pošta, Správa železnic.

 

Webové stránky DFJP

 

100%
zápal pro techniku
1185
vyřešených křižovatek
18
studijních programů a specializací
22
moderních laboratoří