Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet zapsaných studentů v AR 2022/2023
45

Co tě naučíme?
Naučíme tě: poskytovat a zajišťovat základní a specializovanou péči těhotným a rodícím ženám, novorozencům, uplatňovat empatický profesionální přístup, ovládat adaptační a relaxační techniky zdravotní péče, kvalifikovaně poskytnout první pomoc, provádět výzkumnou činnost v oblasti porodní asistence. Budeš rozumět oborům porodní asistence, gynekologie, porodnictví, neonatologie i humanitním oborům (psychologie, etika, sociologie). 

Čím budeš?
Získáš kvalifikaci Porodní asistentka/Porodní asistent a profesní kompetence k výkonu povolání porodní asistentky/a. Staneš se odborníkem, který se může uplatnit v nemocnicích, porodnicích, vysoce specializovaných centrech, ambulancích i v terénní péči. 

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
1
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7+7+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+28+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28+7+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+14+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
21+14+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+7+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+28+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28+42+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
21+0+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+0+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+40+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+7+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28+21+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
20+7+0
Kredity
2

Po vystudování budeš

Porodní asistentka

Úspěšní absolventi

Bc. Tereza Vašíčková
Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Šternberk
porodní asistentka - oddělení šestinedělí

Absolventka bakalářského programu Porodní asistence. Pracuje na oddělení šestinedělí ve šternberské nemocnici. Momentálně v rámci praxe učí na VOŠ všeobecné a dětské sestry, kterým se snaží ukázat, že na svou práci mohou být hrdé...rozhovor s Terkou

Bc. Blanka Tiainen, MSc.
Nemocnice Milosrdných bratří, porodní sál
porodní asistentka

Blanka po studiu na osmiletém gymnáziu vystudovala obor Porodní asistentka na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V průběhu studia absolvovala v rámci programu Erasmus studijní a posléze i pracovní stáž ve Finsku.  Po ukončení studia na FZS pracovala rok v ČR na porodním sále a na soukromé IVF klinice v Brně.

Od roku 2010 - 2019 žila ve Finsku, kde vystudovala magisterské studium a mimo práce v porodnici v Univerzitní nemocnici v Turku, také učila budoucí porodní asistentky a zdravotní sestřičky....článek i rozhovor s Blankou

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 3 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 + 1, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Prezenční studium

V rámci prezenčního studia chodíš do školy dle rozvrhu, který si sám sestavíš (pondělí - pátek).

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Máš bakalářský diplom v oboru porodní asistentka a chceš se dále rozvíjet, získat úplné odborné vysokoškolské zdravotnické vzdělání v oblasti nelékařské klinické péče nebo více spolupracovat s lékaři,  pracovat na odpovědnějších a odborně náročnějších a specializovanějších úkonech v oblasti perioperační péče? Pak je tu pro tebe náš navazující magisterský program Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče.    

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.