• Univerzita Pardubice (IČO: 00216275, se sídlem Studentská 95, 530 02  Pardubice, Česká republika) poskytuje všem zájemcům informační servis vztahující se k dění na univerzitě, plánovaným akcí, studiu na jednotlivých fakultách, apod. Tento informační servis je realizován formou zasílání e-mailů s elektronickým newsletterem.

  Při zpracování osobních údajů vystupuje Univerzita Pardubice v pozici správce osobních údajů.

  Registrací k odběru informačních sdělení (newsletteru) udělujete Univerzitě Pardubice svůj svobodný a vědomý souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů (emailové adresy) obsažených v registračním formuláři za účelem zasílání newsletteru.

  Souhlas udělujete na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.

  Tento souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat. K odvolání použijte odkaz, který je součástí každého informačního sdělení, které Vám zašleme. Případně můžete svůj souhlas odvolat zasláním e-mailu na adresu dpo@upce.cz.

  V souvislosti s tímto zpracováním můžete uplatňovat práva, které Vám přisuzuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  Máte zejména právo získat informaci, zda a jakým způsobem jsou Vaše e-mailové adresy zpracovávány, k zasílání jakých informačních sdělení jej používáme, apod.

  Pokud se domníváte, že zpracování Vašich e-mailových adres a jejich využívání pro zasílání informačních sdělení provádíme v rozporu s právními předpisy, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na dpo@upce.cz, abychom mohli konkrétní případ posoudit a případný závadný stav odstranit.

  Rovněž se můžete s podnětem či stížností týkající se zpracováním obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

  Oblast ochrany osobních údajů je pro Univerzitu Pardubice důležitá. Další informace k ní jsou uvedeny na stránkách http://www.upce.cz/privacy-policy.  

  Na Univerzitě Pardubice na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet prostřednictvím e‑mailu dpo@upce.cz. Bližší informace k pověřenci naleznete také na https://www.upce.cz/ochrana-osobnich-udaju.