Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2022/2023
16

Co tě naučíme?
Naučíme tě: se podílet na kontinuálním zvyšování kvality a bezpečnosti péče, připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti, hodnotit kvalitu poskytované péče v porodní asistenci, vyhodnocovat rizika pochybení, koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti své specializace, identifikovat faktory ovlivňující kvalitu života pacienta a jeho blízkých, provádět výzkum v rozsahu své specializované způsobilosti, zejména identifikovat oblasti výzkumné činnosti, realizovat výzkumnou činnost a vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, vést vzdělávání v oboru své specializace.

Čím budeš?

Jako absolvent/ka specializačního navazujícího magisterského studijního programu Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče se uplatníš na pracovištích perioperační péče v gynekologii a porodnictví, případně na pracovištích předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků jako Porodní asistentka pro perioperační péči. Koncepce studijního programu předpokládá uplatnění absolventů/ek i v oblasti managementu výše jmenovaných odborných pracovišť.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
1
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10+4+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
9+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5+10+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7+7+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+80+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+12+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+12+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+12+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+12+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+12+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
6+6+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
6+6+0
Kredity
3

Po vystudování budeš

Porodní asistentka pro perioperační péči

Úspěšní absolventi

Bc. Michaela Endrlová
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
letecký záchranář

Míša úspěšně absolvovala bakalářský obor Zdravotnický záchranář na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Do svého prvního zaměstnání nastoupila na traumacentrum Krajské nemocnice Liberec. Poté chtěla zkusit práci na záchranné službě a stala se zdravotnickým záchranářem ve výjezdu. Od října 2020 působí jako letecký záchranář....rozhovor s Míšou

Mgr. Jan Doležal
Pardubická nemocnice, NPK, a. s.
všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie

Honza vystudoval střední odbornou školu obchodu a služeb, a poté prakticky hned nastoupil do bankovního sektoru, kde zůstal celých 12 let. Práce ho přestala naplňovat a začal hledat jiný smysl toho, co dělá. Tehdy se rozhodl přihlásit dálkově do bakalářského studijního programu pro vzdělávání všeobecných sester. V roce 2020 úspěšně absolvoval navazující magisterské studium Ošetřovatelská péče v interních oborech.

Práce ve zdravotnictví se pro něj stala správnou volbou. V současné době pracuje na lůžkovém oddělení komplexního onkologického centra v Pardubické nemocnici, kde je dle svých slov součástí nejlepšího kolektivu, který ve zdravotnictví potkal...rozhovor s Honzou

 

Bc. Jitka Trýbová
Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové
radiologický asistent

Jitka se po studiu Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí přihlásila na obor Radiologický asistent na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Sama výběr tohoto oboru hodnotí jako skvělou volbu. Jitka po studiu pracovala v pražském Prothon Therapy center na oddělení nukleární medicíny. Nyní pracuje na oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.... rozhovor s Jitkou

Mgr. et Mgr. Oldřich Hošek
Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
vrchní sestra Oddělení klinické a radiační onkologie

Oldřich po ukončení střední zdravotnické školy absolvoval bakalářský obor Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, a dále pokračoval v navazujícím magisterském studiu na obor Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech se zaměřením na onkologii a paliativní péči a současně nastoupil jako všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice. Na tomto oddělení pracuje dodnes. ....rozhovor s Oldřichem

PhDr. Karolína Rumlová, MBA
Oblastní charita Přelouč
vedoucí

Karolína je jednou z prvních absolventek oboru Zdravotně-sociální pracovník. Kromě vedoucí funkce v Oblastní charitě přednáší na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a je členkou komunitního plánování pardubického magistrátu i členkou Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic
...rozhovor s Karolínou

Mgr. Kristýna Pospíchalová
Kardiologické oddělení interní kliniky Pardubické nemocnice, NPK, a. s.
staniční sestra

Kristýna vystudovala po Střední zdravotnické škole bakalářský obor Všeobecné ošetřovatelství a po té navazující magisterský obor Ošetřovatelsví .....článek o Kristýně

Bc. Blanka Tiainen, MSc.
Nemocnice Milosrdných bratří, porodní sál
porodní asistentka

Blanka po studiu na osmiletém gymnáziu vystudovala obor Porodní asistentka na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V průběhu studia absolvovala v rámci programu Erasmus studijní a posléze i pracovní stáž ve Finsku.  Po ukončení studia na FZS pracovala rok v ČR na porodním sále a na soukromé IVF klinice v Brně.

Od roku 2010 - 2019 žila ve Finsku, kde vystudovala magisterské studium a mimo práce v porodnici v Univerzitní nemocnici v Turku, také učila budoucí porodní asistentky a zdravotní sestřičky....článek i rozhovor s Blankou

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 2 + 1, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Kombinované studium

Bc. studium ​​​​- výuka v pátek a sobotu

NMgr. studium - týdenní bloková výuka (týden v září, říjnu, prosinci) + 4 pátky

Organizace a řízení ve zdravotnictví (týden v září, listopadu) + 5 pátků

 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.