Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Jak se uplatníš?
Získáš kvalifikaci učitele
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20
Co obnáší přijímačky?
Projekt diplomové práce

Co tě naučíme?

Absolvent je připraven vykonávat učitelskou profesi kvalitně, v intencích požadavků na začínajícího učitele formulovaných v připravovaném standardu učitele. To znamená jednat v souladu s etikou učitelské profese (tedy zejména s respektem k žákovi, k jeho specifickým potřebám a možnostem, s úsilím o rozvoj potencialit žáka k jeho osobnímu maximu), zakládat svou profesní činnost na širokém spektru znalostí a dovedností (oborových, oborově didaktických, pedagogicko-psychologických – znalosti cílů a kontextů vzdělávání, znalosti kurikula, znalosti o žácích, o procesech učení, řízení třídy apod.). Tímto studiem dostaneš také výborný základ pro doktorské studium.

Dle MŠMT získává absolvent Učitelství anglického jazyka odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka, která ho opravňuje k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka.

Co obnáší přijímačky? 

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Anglický jazyk, specializace Anglický jazyk pro vzdělávání nebo programu obsahově srovnatelného, tzn. takového, jehož součástí je jak složka oborová (anglický jazyk, literatura a kulturní studia), tak i složka pedagogicko-psychologická včetně základů oborové didaktiky.

Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 1000–1500 slov mimo bibliografii a potvrzení o absolvování předmětů v bakalářském studiu (uchazeči z Fakulty filozofické UPCE nemusí dokládat). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 9. 8. 2024. Náležitosti projektu jsou zveřejněny na webových stránkách Katedry anglistiky a amerikanistiky.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3

Profesní uplatnění

učitel
lektor
majitel jazykovky

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Marie Horčičková
zástupkyně ředitele ZŠ Angel v Praze

"Po ukončení studia jsem nastoupila na základní školu jako učitelka anglického jazyka. V průběhu let se mi díky získaným dovednostem otevíraly další možnosti: složila jsem zkoušku CPE, stala se zástupkyní ředitele, získala jsem ocenění Evropský učitel jazyků. Začala jsem postupně externě spolupracovat s Univerzitou Pardubice a Univerzitou Karlovou při přípravě budoucích učitelů a koordinovala jsem mezinárodní projekty v oblasti jazykového vzdělávání.

Učitelství je krásná profese a na KAA vás na něj dobře připraví. Přidanou hodnotou studia zde je téměř rodinná atmosféra, kdy vás pedagogové znají jménem, projevují o vás upřímný zájem a poskytují vám adresnou zpětnou vazbu. Přeji vám, abyste zde stejně jako já navázali hezká přátelství a aby vám kontakty s lidmi ze školy vydržely i v průběhu vaší budoucí kariéry."

Marek Vít

Jeden ze zakladatelů známého portálu Help for English a spoluautor internetové aplikace English Mevýkonný ředitel a spoluvlastník společnosti Vitware s.r.o.

"Poprvé v životě jsem byl na škole, ve které jsem dělal věci, které mě opravdu baví a které mi dávaly smysl. Bylo opravdu minimum věcí, které mi připadaly zbytečné. Studium na anglistice v Pardubicích mi změnilo postoj k několika věcem, a to zejména k literatuře a k učitelství. Před nástupem na univerzitu jsem totiž učit nechtěl a také by mě nikdy nenapadlo, že budu číst poezii, divadelní hry, nebo cokoliv doporučeného školou. Tady jsem si to zamiloval a opravdu mě to bavilo.

Využijte všeho, co vám tahle skvělá katedra nabízí. K výbornému zvládnutí jazyka nestačí jen sledovat filmy a seriály, je potřeba dát šanci čtení a lingvistickým věcem, které vám otevřou dveře k daleko hlubšímu pochopení a tím pádem i ovládnutí jazyka."

Petr Šlemenda
projektový ředitel Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., ředitel Open Gate gymnázium a základní škola

"Studium anglistiky mi dalo do života vlastně úplně všechno. Chtěl bych zdůraznit hlavně to, že studium anglistiky v Pardubicích mě motivovalo a rozdmýchalo ve mně touhu po celoživotním učení, bez kterého, jak jsem zjistil, to ve světě vzdělávání i v civilním životě opravdu nejde. Měli jsme to štěstí, že do našeho studijního programu byl zařazený klinický rok. Naučili jsme se sdílet naše profesní zkušenosti mezi sebou navzájem a zjistili jsme o čem povolání učitele doopravdy je. Myslím, že studium nás komplexně připravilo na učitelskou profesi, na to, abychom ji dobře zvládali, a byli tak v práci spokojení a prožívali v ní radost, která se pak přenáší i do osobního života."

Ivana Horníková
učitelka angličtiny na Střední zdravotnické škole v Pardubicích a lektorka angličtiny

"Studium mi dalo spoustu nových zkušeností, zážitků, příležitostí a možností se dál rozvíjet. Rodilí mluvčí mě inspirovali pro práci a studium v zahraničí, spolužáci mě inspirovali k lepším výkonům při výuce praktického jazyka a vysokoškolské prostředí mi dalo šanci se prosadit a uspět. Naučila jsem se nebát mluvit anglicky, nebát se dělat chyby a nebát se vycestovat do zahraničí. Navštívila jsem Austrálii, Nový Zéland, Kanadu, USA, Irsko a Velkou Británii a všechny cesty mi rozšířily obzory, což velmi využívám při výuce reálií na střední škole.

Pracujte na sobě, buďte ctižádostiví, ale mějte pokoru, nechte se inspirovat a motivovat, cestujte a buďte otevření novým výzvám, protože jako učitelé budete inspirací pro vaše budoucí žáky a studenty a to je ta největší odměna."

Petr Krčmář
učitel angličtiny

"Přihlásil jsem se na školu vlastně hlavně kvůli jazyku. Předpokládal jsem, že pak třeba budu po škole překládat. Vůbec jsem nechtěl angličtinu učit a už vůbec ne na základní škole. Až během praxe jsem zjistil, že mne učení baví a že v něm mohu uplatnit svoji osobnost a kreativitu. A po mnoha letech výuky dospělých ve firmách a studentů na univerzitě jsem se nakonec dostal i k té odmítané základní škole.

Možná se vám zdá – stejně jako mně, když jsem zde studoval – že nemůže být důležitější předmět než praktický jazyk. Až s praxí a odučenými roky začínám však doceňovat etymologii, morfologii, syntax, fonetiku a další zdánlivě teoretické nauky."

Jana Brandová
Gymnázium a SOŠ Přelouč
zástupkyně ředitele a učitelka anglického jazyka

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Proděkanka pro vzdělávání FF
PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia
Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kde můžeš absolvovat praxi

 • ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
  ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
 • GYASOS Přelouč
  GYASOS Přelouč
 • ZŠ Studánka Pardubice
  ZŠ Studánka Pardubice
 • ZŠ Waldorfská Pardubice
  ZŠ Waldorfská Pardubice
 • a mnoho dalších...
  a mnoho dalších...

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.