Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Magistr umění
Typ programu
Akademický

Studijní programy Fakulty restaurování jsou akademicky orientované. Jsou tedy sestaveny tak, aby v nich studenti získali zejména teoretické znalosti, které souběžně či následně využijí v umělecké a restaurátorské praxi. Tím je zároveň umožněna návaznost na vyšší stupně studia - z bakalářského na navazující magisterský stupeň a z něho na doktorský stupeň studia. 

Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Litomyšli
Podat přihlášku
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

V průběhu magisterského studia si prohloubíte znalosti v péči o památky se zaměřením na nástěnnou malbu, sgrafito, mozaiku a polychromie na štuku i kameni. Naučíte se chápat památku v souvislostech, mezioborově spolupracovat i používat kritické myšlení. V neposlední řadě si doplníte teoretické znalosti nezbytnou praktickou zkušeností na konkrétních restaurátorských zakázkách.

Absolvent je připraven samostatně realizovat průzkum, vést restaurování a konzervaci rozsáhlejších děl, připravit podklady pro projektovou dokumentaci, či se podílet na vědeckovýzkumných projektech. Po ukončení studia má možnost zažádat si o Povolení k restaurování u Ministerstva kultury a pracovat jako samostatný restaurátor. Absolvent se může uplatnit také jako zaměstnanec památkového ústavu či úřadu, vědeckých ústavů, nebo ve firmách, které se obnově památek věnují.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
1
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+18+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2

Kde můžete pracovat po absolvování

Národní památkový ústav
muzea, galerie, výzkumné instituce, městské a krajské úřady, apod.
jako OSVČ

Úspěšní absolventi

MgA. Daniel Hvězda

Nerozlišuji, co je cenné a cennější. Každá památka je důležitou součástí historie lidstva. Měl jsem to štěstí a podílel se záchraně těch, které jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale i na památkách místního významu. Vše je jen na vás. Najděte svoji identitu.

MgA. Zuzana Kaštovská

Restauruji díla stará téměř 500 let i díla současných umělců. Ve sbírkách Muzea umění v Olomouci mám na starosti grafické listy, kresby a malby na papíře, fotografie, architektonické plány či papírové modely. Rukama mi prošla díla Františka Kupky, Alfonse Muchy či avantgardní umělkyně Toyen. Naučte se to také. Najděte svoji identitu. 

Kdo je garantem této specializace

Místa či instituce, kde můžete konat praxi

  • Památkově chráněné objekty v majetku církve - kostely, kláštery, kaple
    Památkově chráněné objekty v majetku církve - kostely, kláštery, kaple
  • Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků - měšťanské domy apod.
    Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků - měšťanské domy apod.
  • Památkově chráněné objekty v majetku státu - hrady a zámky ve správě NPÚ
    Památkově chráněné objekty v majetku státu - hrady a zámky ve správě NPÚ

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Litomyšl až 600 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium
Výše prospěchového stipendia se odvíjí od studijního průměru za předcházející akademický rok.

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Prezenční studium

Studium je realizováno pouze v prezenční formě, přítomnost studentů je vyžadována na přednáškách i na cvičeních. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Litomyšli

Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty
Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší
Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.