Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Magistr umění
Typ programu
Akademický

Studijní programy Fakulty restaurování jsou akademicky orientované. Jsou tedy sestaveny tak, aby v nich studenti získali zejména teoretické znalosti, které souběžně či následně využijí v umělecké a restaurátorské praxi. Tím je zároveň umožněna návaznost na vyšší stupně studia - z bakalářského na navazující magisterský stupeň a z něho na doktorský stupeň studia. 

Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Litomyšli
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

Absolvent ovládá aplikaci výtvarných a restaurátorských technik, metodické i pracovní postupy konzervátorského a restaurátorského zásahu na uměleckých a umělecko-řemeslných dílech na textilní podložce. Je obeznámen se specifiky maleb na textilu, s historickými i moderními materiály a postupy uplatňujícími se při jejich konzervaci a restaurování. Je připraven podílet se na přípravě a realizaci restaurátorských projektů přesahujících problém solitérního uměleckého díla, je též schopen komplexního pohledu na proces ochrany památek. Umí získané vědomosti uplatnit v praxi, jak v preventivní péči, tak i při restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl na textilních podložkách vystavených dlouhodobě nepříznivému vlivu prostředí a při restaurátorském zásahu v dílně či přímo v terénu.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+18+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Kde můžete pracovat po absolvování

muzea, galerie, výzkumné instituce, městské a krajské úřady, apod.
Národní muzeum
Národní archiv České republiky
Národní galerie Praha
Národní technické muzeum
jako OSVČ

Úspěšní absolventi

MgA. Daniel Hvězda

Nerozlišuji, co je cenné a cennější. Každá památka je důležitou součástí historie lidstva. Měl jsem to štěstí a podílel se záchraně těch, které jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale i na památkách místního významu. Vše je jen na vás. Najděte svoji identitu.

MgA. Zuzana Kaštovská

Restauruji díla stará téměř 500 let i díla současných umělců. Ve sbírkách Muzea umění v Olomouci mám na starosti grafické listy, kresby a malby na papíře, fotografie, architektonické plány či papírové modely. Rukama mi prošla díla Františka Kupky, Alfonse Muchy či avantgardní umělkyně Toyen. Naučte se to také. Najděte svoji identitu. 

Kdo je garantem této specializace

Místa či instituce, kde můžete konat praxi

 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Východočeské muzeum v Pardubicích
  Východočeské muzeum v Pardubicích
 • Národní galerie Praha
  Národní galerie Praha
 • Národní muzeum
  Národní muzeum

  Dlouhodobá spolupráce v rámci výuky vybraných předmětů zaměřených na Technologie restaurování, spolupráce při organizaci letních praxí studentů, konzultace a oponování závěrečných prací studentů, příprava společných výzkumných projektů zaměřených na problematiku konzervace a restaurování (papír, useň apod.).

 • Národní technické muzeum
  Národní technické muzeum

  Spolupráce v rámci výuky vybraných předmětů zaměřených na Technologie restaurování a při materiálových analýzách v rámci průzkumu uměleckých nebo umělecko-řemeslných děl.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Litomyšl až 600 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium
Výše prospěchového stipendia se odvíjí od studijního průměru za předcházející akademický rok.

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč.

Prezenční studium

Studium je realizováno pouze v prezenční formě, přítomnost studentů je vyžadována na přednáškách i na cvičeních. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Litomyšli

Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší
Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO
Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.