Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
55
Absolventi jsou dle zákona o sociálních službách
oprávněni vykonávat regulované povolání sociální pracovník

Co tě naučíme?

Studium programu Resocializační pedagogika připravuje odborníka na magisterské úrovni, s plnou kvalifikací pro přímou pedagogickou a poradenskou činnost v zařízeních zaměřených na resocializační činnost, např. ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízeních postpenitenciární péče, zařízeních ústavní výchovy, v nízkoprahových centrech apod.

Dle platné legislativy příslušných ministerstev je absolvent plně kvalifikován pro činnost vychovatele ve školských zařízeních (MŠMT) a úředníka probační a mediační služby (MS).

V rámci Vězeňské služby ČR, dle vnitřních rezortních předpisů, vytváří studium pro absolventa předpoklady k výkonu funkce vychovatele, pedagoga volného času, speciálního pedagoga a po doplnění psychoterapeutického výcviku pro výkon funkce vychovatele-terapeuta. Rovněž je kvalifikován pro organizační a řídící práci v rámci Vězeňské služby ČR.

Absolvent programu Resocializační pedagogiky se uplatní v činnostech s osobami všech věkových kategorií (děti, dospělí, senioři).

Co obnáší přijímačky? 

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium humanitního zaměření, s pedagogickou specializací.  

Přijímací zkouška má charakter ústního pohovoru, který zahrnuje diskusi o bakalářské práci, uchazeč prokazuje orientaci v problematice oboru a odborné literatuře.

U uchazečů se předpokládá znalost základů humanitních věd v disciplínách pedagogika, psychologie, filosofie, sociologie, právo a metodologie vědeckého výzkumu, dále znalosti v oblasti sociální politika, multikulturní výchova, vzdělávací politika, organizace neziskového sektoru a systém celoživotního vzdělávání.

Pokud absolvovaný bakalářský program humanitního zaměření nemá pedagogickou specializaci, složí uchazeč rozdílovou zkoušku z předmětu Základy pedagogiky.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-27T00:00:00
27. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Den otevřených dveří FF UPCE

Máš zájem o historii, cizí jazyky, humanitní studia, literaturu, filosofii, religionistiku nebo sociální antropologii? Chceš se podívat, jak to v Pardubicích vypadá? Naši studenti Tě provedou univerzitním kampusem. Ukážeme Ti naše učebny a zázemí fildy. Dozvíš se důležité informace o studiu u nás.

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3

Profesní uplatnění

sociální pracovník v sociálních službách
resort vězeňství
pedagog volného času
nízkoprahové zařízení
domov pro seniory
středisko výchovné péče
probační a mediační služba
dětský domov
vychovatel v zařízeních pro výkon ochranné a ústavní výchovy
speciální základní služba

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Mgr. Pavlína Potůčková
ředitelka Centra Kosatec

místopředsedkyně České abilympijské asociace, z. s. , lektorka kurzů pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovní skupiny č. 2 v rámci Komunitního plánování MMP

Mgr. Hana Ramseidlová
Probační úředník
Probační a mediační služba
Mgr. Aneta Janigová

Studium ukončila v roce 2021. Její diplomová práce byla oceněna Cenou rektora II. stupně. Ve spolupráci s vedoucím diplomové práce ji připravuje jako elektronický studijní materiál pro předmět Resocializační pedagogika. Pracuje ve funkci ministerského rady na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.
Katedra věd o výchově
pedagogická psychologie, sociální psychologie

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Katedra věd o výchově
obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, alternativní školství, kvalita a evaluace ve vzdělávání
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Katedra věd o výchově
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Katedra věd o výchově
informační technologie
Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
Katedra věd o výchově
sociální práce, sociální pedagogika, sociální politika
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Katedra věd o výchově
speciální pedagogika, organizace neziskového sektoru

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Léčebna návykových nemocí v Nechanicích
  Léčebna návykových nemocí v Nechanicích
 • Dětský diagnostický ústav
  Dětský diagnostický ústav
 • Fond ohrožených dětí Klokánek
  Fond ohrožených dětí Klokánek
 • Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice
  Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice
 • Azylové domy
  Azylové domy
 • Dům na půli cesty
  Dům na půli cesty
 • Intervenční a krizová centra
  Intervenční a krizová centra
 • OSPOD
  OSPOD
 • Vězeňská služba
  Vězeňská služba

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.