Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
30
Poznej svoje spolužáky
Filo-Reli Start Camp

Láká tě studium náboženství? Chceš porozumět tomu, jak náboženské představy a praktiky ovlivňují nejzazší lidské motivace?

Studium religionistiky tě seznámí s náboženskými systémy minulosti i současnosti, provede tě teoriemi mýtů a rituálů, současnou spiritualitou, problematikou náboženského násilí i konspiračních teorií a rozšíří ti tak pohled na život a společnost.

Proč je to důležité?

Různé druhy náboženských představ totiž prostupují celou společností a spoluvytváří základní hodnoty každého lidského života, podle kterých se rozhodujeme, vychováváme děti nebo chápeme koncepty jako naděje, vina, smrt či smysl života.

Co se u nás naučíš? 

Studiem Religionistiky se seznámíš s náboženskými systémy minulosti i se současným náboženským životem, osvojíš si schopnost samostatně interpretovat náboženské a kulturní jevy, zejména mýty a rituály, rozpoznávat typy náboženských předporozumění a styly argumentace.

Naučíš se překládat ze současných jazyků i základům latiny, získáš širší pohled na život a společnost. Budeš umět lépe rozpoznávat a odolávat demagogii, fake news, populismu či manipulaci. S námi se budeš moci zaměřit na zkoumání náboženských jevů, které jsou významné pro fungování moderní společnosti, například:

 • iniciační rituály a veřejné slavnosti;
 • mýty včetně fake news;
 • lidová spiritualita;
 • role násilí v náboženských systémech.

Během studia si osvojíš i další dovednosti, které ti zajistí širší možnosti výběru, kde a co dále studovat, nebo kde a jak pracovat. Naučíme tě:

 • dobře anglicky;
 • základy odborného překladu;
 • zacházení s různými typy informačních zdrojů a vyhodnocování jejich relevance;
 • práce s granty a grantovými žádostmi;
 • dobře argumentovat a vystupovat ve veřejném prostoru.

Chceš víc informací o tom, co studium obnáší? Podívej se náš web!

Co obnáší přijímačky?

Ústní pohovor v českém/slovenském jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na obor religionistiky hlásí, a bude mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na religionistice zajímá a co od studia očekává. Ústní pohovor je také veden nad seznamem odborné literatury, pokud ho uchazeč při pohovoru předloží komisi. Jazyková způsobilost uchazeče cizince pro studium ve studijním programu v českém jazyce se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru.

Profesní uplatnění

O absolventech humanitních věd panuje obecné, ale naprosto mylné přesvědčení, že si stojí na trhu práce hůře než absolventi zaměření na konkrétní pracovní obor. (Tento předsudek vyvrací např. výzkumy renomované statistické agentury STEM/MARK na webu humanitky.cz)

Díky studiu religionistiky krom znalostí z oboru, které ti pomohou porozumět cizím či odlišným náboženským motivacím v dnešním globalizovaném světě, získáš totiž i velmi ceněné dovednosti pro trh práce, především z oblasti přenositelných (transferable) a „měkkých” (soft) dovedností, jako jsou:  velmi dobrá znalost cizího jazyka, kritické a samostatné myšlení, schopnost precizní argumentace a veřejného vystupování, velmi dobrá práce s informacemi (information management) i zkušenost s psaním textů.

Proto po absolvování našeho oboru budeš moci své dovednosti uplatnit napříč různými zaměstnáními, mezi kterými mohou být např. práce v médiích (např. redaktor/ka), v soukromých firmách (např. projektový manager/ka), politice, na středních školách, pro práci v neziskovém, kulturním či státním sektoru.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

státní správa
soukromé instituce
neziskové organizace
kultura
redakce
média
projektový management

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Nikola Bokšová
studentská ambasadorka
Religionistika

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

Mgr. Tadeáš Vala

"Na filozofické fakultě člověk dostane dost prostoru k seberealizaci a k uplatnění vlastních myšlenek. Já studijní a badatelské období využil k zahraničním stážím ve španělské Valencii, Filadelfii, Athénách i Splitu a ke spolupořádání mezinárodních konferencí. Zvolil jsem si akademickou dráhu, které se držím zuby nehty, což dosvědčuje i fakt, že v současné době studuji souběžně dva doktoráty. Ve svých výzkumech se zaměřuji na snahu rozbourat množství zajetých stereotypů, předsudků a předporozumění. Já svoji identitu našel, můžete i Vy."

Josef Kubec

"Studium religionistiky mi změnilo pohled na svět a způsob přemýšlení. Religionistika v Pardubicích je vyučována v přátelském a tvůrčím prostředí. Vzhledem k velikosti oboru je atmosféra mezi studenty a vyučujícími pozitivní a do jisté míry i přátelská. Velkou podporu ze strany vyučujících má i studentský religionistický spolek Ajin. Před nástupem do studia jsem nečekal, že mě osloví téma rituálů a islámu. Tato témata mě nyní doslova pohltila. A jaké téma osloví tebe?"

Kdo Tě bude učit

ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Mgr. Lucie Valentinová, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Mgr. František Novotný, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Mgr. et Mgr. František Válek
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Praxe není součástí studijního plánu; studenti jsou však podporováni k výjezdům do zahraničí v rámci studijních pobytů ERASMUS.
  Praxe není součástí studijního plánu; studenti jsou však podporováni k výjezdům do zahraničí v rámci studijních pobytů ERASMUS.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Navazující magisterské studium filosofie se zaměřuje na témata evropské filosofické tradice od řeckých počátků až po současnost, a to se zvláštním zřetelem k filosofii lidské praxe – etice a politickému myšlení. Cílem studia je důkladné uvedení studentů do hlavních proudů, směrů a otázek těchto filosofických oborů, a to ve vztahu k evropskému metafyzickému myšlení. Etika a politická filosofie nejsou chápány jako oddělené specializované disciplíny, ale jako perspektivy zkoumajícího myšlení, které zůstává v původním slova smyslu filosofické.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.