Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Studium
Sdružené studium
Co obnáší přijímačky?
Písemný test a ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
10

Co tě naučíme?

Během studia religionistiky se seznámíš s náboženskými tradicemi minulosti i se současným náboženským životem. Budeme se zabývat také novými náboženskými hnutími a západní spiritualitou. Za pomoci různých teoretických přístupů se zaměříme na zkoumání náboženských jevů, které jsou významné pro fungování moderní společnosti, například:

  • iniciační rituály a veřejné slavnosti;
  • mýty včetně fake news;
  • lidová spiritualita;
  • role násilí v náboženských systémech.

Studium angličtiny tě naučí komunikovat správně v anglickém i českém jazyce. S vědomostmi z oblasti lingvistiky, literatury a kultury, s překladatelskými dovednostmi a zároveň i s poznatky ze sféry ekonomicko-správních předmětů si hravě poradíš s překlady textů. 

Bakalářská práce je zařazena do programu maior, tj. Religionistika, přičemž program nelze během studia změnit. 

Co obnáší přijímačky?

Forma a podmínky přijímacího řízení, způsob hodnocení výsledků a pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek jsou shodné se studijním programem Religionistika bez specializací a studijním programem Anglický jazyk bez specializací​​​​.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3

Profesní uplatnění

majitel jazykovky
překladatel/tlumočník
média
neziskové organizace
státní správa

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Michaela Marie Jakoubková
studentská ambasadorka
Religionistika – Anglický jazyk

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

Jakub Fousek

"Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) mě na začátku studia překvapila především profesionalitou, vstřícností, moderními vyučovacími metodami a v neposlední řadě také rovným přístupem vyučujících směrem ke studentům. U předmětů praktického rázu bylo milým překvapením, že vyučují jsou opravdoví odborníci z praxe. U teoretických předmětů (zejména literatury a kultury) zase z vyučujících doslova srší zájem o danou problematiku, přičemž je věnováno dostatek prostoru diskusi se studentem, který tak zjišťuje, že jeho názor má hodnotu.

Díky studiu na KAA jsem se začal zajímat o překladatelství a v létě 2021 získal stáž v přední světové překladatelské agentuře RWS, ve které momentálně pracuji jako freelancer. Díky bližšímu zájmu o překladatelství mi byla dr. Kleprlíkem poskytnuta příležitost podílet se na překladu eseje o V. Havlovi, která byla v lednu 2022 otištěna v literárním měsíčníku Host a stala se tak mým prvním publikovaným překladem."

Mgr. Tadeáš Vala

"Na filozofické fakultě člověk dostane dost prostoru k seberealizaci a k uplatnění vlastních myšlenek. Já studijní a badatelské období využil k zahraničním stážím ve španělské Valencii, Filadelfii, Athénách i Splitu a ke spolupořádání mezinárodních konferencí. Zvolil jsem si akademickou dráhu, které se držím zuby nehty, což dosvědčuje i fakt, že v současné době studuji souběžně dva doktoráty. Ve svých výzkumech se zaměřuji na snahu rozbourat množství zajetých stereotypů, předsudků a předporozumění. Já svoji identitu našel, můžete i Vy."

Kdo Tě bude učit

ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Mgr. Lucie Valentinová, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Navazující magisterské studium filosofie se zaměřuje na témata evropské filosofické tradice od řeckých počátků až po současnost, a to se zvláštním zřetelem k filosofii lidské praxe – etice a politickému myšlení. Cílem studia je důkladné uvedení studentů do hlavních proudů, směrů a otázek těchto filosofických oborů, a to ve vztahu k evropskému metafyzickému myšlení. Etika a politická filosofie nejsou chápány jako oddělené specializované disciplíny, ale jako perspektivy zkoumajícího myšlení, které zůstává v původním slova smyslu filosofické.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Program rozvíjí komunikační kompetenci studentů v anglickém jazyce, prohlubuje jejich vhled do oboru anglický jazyk (z pohledu lingvistického a kulturně-literárního). Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky, učitele anglického jazyka, a vybavit je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalitně vykonávat profesi v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Doktorské studium filosofie katedry filosofie se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Doktorské studium filosofie katedry filosofie se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů).

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.