Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
50
Kulturní aktivity
Autorská čtení, besedy s autory

Kde se uplatníš? 

S ohledem na typ studijního programu se absolvent může uplatnit v kulturních a vzdělávacích institucích, v muzejnictví, v knihovnictví, v oblasti cestovního ruchu, v marketingu a reklamě, v mediální a nakladatelské sféře, v orgánech veřejné správy a samosprávy včetně neziskových organizací a nadací a v dalších institucích zabývajících se péčí o kulturu.

Co obnáší přijímačky? 

Ústní pohovor, jehož podkladem je seznam vlastní dosavadní četby (domácí a světové beletrie), který uchazeč vloží jako přílohu e-přihlášky.

V rámci přijímacího řízení musí uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky prokázat jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Tento certifikát uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-27T00:00:00
27. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Den otevřených dveří FF UPCE

Máš zájem o historii, cizí jazyky, humanitní studia, literaturu, filosofii, religionistiku nebo sociální antropologii? Chceš se podívat, jak to v Pardubicích vypadá? Naši studenti Tě provedou univerzitním kampusem. Ukážeme Ti naše učebny a zázemí fildy. Dozvíš se důležité informace o studiu u nás.

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1

Profesní uplatnění

novinář
tiskový mluvčí
nakladatel
spisovatel
korektor
literární historik
průvodce
pedagogický pracovník

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Lukáš Holeček
Ústav pro českou literaturu AV ČR

Literární historik. Po historicko-literárních studiích pokračoval studiem dějin české literatury na FF UK v Praze. V současné době působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a zabývá se dějinami české meziválečné literatury se zaměřením na vztah literatury a venkova.

Přemysl Krejčík

Básník, prozaik a literární publicista. Vystudoval historicko-literární studia a dějiny literární kultury, pokračuje doktorským studiem historie. Sedm let působil jako šéfredaktor literárního čtvrtletníku Partonyma. Publikoval několik básnických sbírek a románů, přičemž za thriller o českém hip hopu Malej NY byl v roce 2020 nominován na Cenu Jiřího Ortena.

“Studium Dějin literární kultury mi pomohlo rozšířit kontext mých znalostí. Spojení literatury a historie je podle mě ideálním prostředkem k chápání nejen souvislostí v minulosti, ale i k lepšímu poznání a cesta k (alespoň částečnému) rozklíčování dnešního komplikovaného světa.”

Veronika Skalecká

Novinářka a historička. Po studiu historicko-literárních studií pokračovala žurnalistikou na FSV UK. Odborně se zabývá dějinami médií za normalizace, zvláště ve spojení s pardubickým regionem. V roce 2016 vydala o tomto tématu knihu Pardubice v období normalizace. Politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989.

Ladislav Slezák

Básník a literární publicista. Absolvoval historicko-literární studia a dějiny literární kultury na Univerzitě Pardubice. Vydal několik básnických sbírek a za báseň v próze Mount Anne obdržel v roce 2020 nominaci na Cenu Jiřího Ortena. Psal také do časopisů jako např. Host, Partonyma, Tahy a dalších. Nyní se věnuje pedagogice.

Lukáš Vavrečka

Spisovatel a knižní redaktor. Vystudoval historicko-literární studia a kulturní dějiny. Působil jako šéfredaktor literárního čtvrtletníku Partonyma, napsal několik románů a jako publicista se věnuje recenzím audioknih, o nichž nedávno jako spoluautor vydal knihu Nečtu, poslouchám!

Kdo Tě bude učit

PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky
Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj FF

literární historik

Mgr. Jiří Studený, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky
básník, lektor tvůrčího psaní
PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky
Mgr. Marta Pató, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky
PhDr. Petr Šrámek, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky
Mgr. Kateřina Korábková, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky

Kde můžeš absolvovat praxi

 • redakce novin a časopisů
  redakce novin a časopisů
 • knihovny
  knihovny
 • nakladatelství
  nakladatelství
 • kulturní a vzdělávací instituce
  kulturní a vzdělávací instituce
 • cestovní ruch
  cestovní ruch
 • marketing a reklama
  marketing a reklama
 • veřejná správa
  veřejná správa
 • nadace
  nadace

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Magisterská specializace Dějiny literární kultury se zaměří především na problematiku dějin písemnictví, knih a čtenářství. Ta bude nazírána v širším sociokulturním kontextu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.