Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Ústní zkouška - 3 části
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace

Co tě naučíme?

Absolventi specializace Dějiny literární kultury budou na základě studiem získaných znalostí a metodických nástrojů souvisejících s analýzou současné literární, respektive mediální kultury v historickém a sociokulturním kontextu schopni rozumět základním procesům formování a proměn moderní a postmoderní literární kultury.

 Získané znalosti, dovednosti a návyky tvořící základ jejich specializace by jim měly umožnit nejen bezpečnou orientaci na tomto složitém poli, ale též aktivní účast – ať už badatelskou, redakční nebo autorskou – na tvorbě současné literární kultury, stejně tak jako na příslušně zaměřených programech nejrůznějších kulturních a vzdělávacích institucí.

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je ústní v českém/slovenském jazyce a skládá se ze tří částí:

  1. Rozprava o prostudované literatuře – otázka bude formulována na základě předloženého seznamu literatury, případně na základě obhájené bakalářské práce (uchazeč získá maximálně 30 bodů).
  2. Prezentace projektu diplomové práce – pokud student odevzdá písemnou verzi projektu DP souběžně s přihláškou ke studiu, získá bonus 20 bodů. Za prezentaci projektu lze obdržet maximálně 50 bodů (30 + 20 za písemnou verzi projektu).
  3. Všeobecný kulturně-politický přehled (maximálně 20 bodů).

K přijímacímu pohovoru je třeba přinést seznam prostudované literatury. Předložení bakalářské práce u přijímací zkoušky není nezbytné – je ale vítáno.

Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 9. 8. 2024

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
9
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6

Profesní uplatnění

novinář
tiskový mluvčí
nakladatel
spisovatel
korektor
literární historik
pedagogický pracovník

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Přemysl Krejčík

Básník, prozaik a literární publicista. Vystudoval historicko-literární studia a dějiny literární kultury, pokračuje doktorským studiem historie. Sedm let působil jako šéfredaktor literárního čtvrtletníku Partonyma. Publikoval několik básnických sbírek a románů, přičemž za thriller o českém hip hopu Malej NY byl v roce 2020 nominován na Cenu Jiřího Ortena.

“Studium Dějin literární kultury mi pomohlo rozšířit kontext mých znalostí. Spojení literatury a historie je podle mě ideálním prostředkem k chápání nejen souvislostí v minulosti, ale i k lepšímu poznání a cesta k (alespoň částečnému) rozklíčování dnešního komplikovaného světa.”

Mgr. Šárka Rusnáková
moderátorka Českého rozhlasu Pardubice, reportérka České televize

„Do studia jsem vstupovala především se zájmem o literaturu a odcházela z něj navíc se zálibou v historických vědách.“

Kdo Tě bude učit

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky
Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj FF

literární historik

Mgr. Jiří Studený, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky
básník, lektor tvůrčího psaní

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.