Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Studium
Sdružené studium
Špičkové mezinárodní vědecké pracoviště
Centrum pro etiku
Předpokládaný počet přijímaných studentů
10

Co tě naučíme?

Studiem Anglického jazyka tě vybavíme potřebnou úrovní komunikačních dovedností v ústním i psaném projevu. Získáš cenné informace v oblasti lingvistické, literární a kulturní a teoretických i praktických poznatků ve sféře odborného překladu. Seznámíš se také se základy ekonomicko-správních disciplín tak, abys dokázal pracovat s tematicky zaměřenými texty.

Studijní program Filosofie ti poskytne rozšíření vědomostí týkajících se klasických filosofických témat, a tím rozvine i tvé systematické myšlení, práci s odbornými prameny a kritické myšlení.

Bakalářská práce je zařazena do programu maior, tj. Filosofie, přičemž program nelze během studia změnit. 

Čím budeš?

Po úspěšném dokončení studijního oboru se uplatníš v orgánech státní správy a samosprávy, soukromých zahraničních firmách, obchodních firmách a agenturách provozujících překladatelskou činnost. Díky kombinaci s filosofií získáš obecný vhled a dílčí znalosti výchovy a vzdělávání a podrobnější znalosti problematiky školské politiky a školského managementu. Dalším možným uplatněním je tedy výchovně-vzdělávací činnost a případně působení v neziskových organizacích. 

Co obnáší přijímačky?

Forma a podmínky přijímacího řízení, způsob hodnocení výsledků a pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek jsou shodné se studijním programem Filosofie bez specializací a studijním programem Anglický jazyk bez specializací​​​​.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
6

Profesní uplatnění

majitel jazykovky
překladatel/tlumočník
média
neziskové organizace
státní správa

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Michaela Marie Jakoubková
studentská ambasadorka
Religionistika – Anglický jazyk

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

Matěj Bílek
studentský ambasador
Filosofie

Hlas FF UPCE tvoří dobrovolníci z řad studentek a studentů a slouží pro usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Jednotlivé prváky určitě potkáte na Dni otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus a dalších popularizačních akcích. 

Potřebujete poradit? Napište na studentský e-mail ambasadorovi / ambasadorce daného studijního programu.

Mgr. Aneta Kohoutová

Filosofie má spoustu moderních podob. Já spojuji myšlenky filosofů s veřejným prostorem i každodenní realitou. Chci, aby lidé vnímali své okolí jako základ svobody a podíleli se na jeho přeměně. Změní to život všech. Ty můžeš taky. Najdi svoji identitu.

Jakub Fousek

"Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) mě na začátku studia překvapila především profesionalitou, vstřícností, moderními vyučovacími metodami a v neposlední řadě také rovným přístupem vyučujících směrem ke studentům. U předmětů praktického rázu bylo milým překvapením, že vyučují jsou opravdoví odborníci z praxe. U teoretických předmětů (zejména literatury a kultury) zase z vyučujících doslova srší zájem o danou problematiku, přičemž je věnováno dostatek prostoru diskusi se studentem, který tak zjišťuje, že jeho názor má hodnotu.

Díky studiu na KAA jsem se začal zajímat o překladatelství a v létě 2021 získal stáž v přední světové překladatelské agentuře RWS, ve které momentálně pracuji jako freelancer. Díky bližšímu zájmu o překladatelství mi byla dr. Kleprlíkem poskytnuta příležitost podílet se na překladu eseje o V. Havlovi, která byla v lednu 2022 otištěna v literárním měsíčníku Host a stala se tak mým prvním publikovaným překladem."

Kdo Tě bude učit

Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
vedoucí
Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia
PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
literatura, kulturní studia

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15000 Kč.

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Program rozvíjí komunikační kompetenci studentů v anglickém jazyce, prohlubuje jejich vhled do oboru anglický jazyk (z pohledu lingvistického a kulturně-literárního). Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky, učitele anglického jazyka, a vybavit je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalitně vykonávat profesi v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.