Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Typ programu
Akademický

Věnovat se budeš především teoretickým znalostem, které během svého studia určitě podpoříš praxemi a stážemi ve spolupracujících firmách nebo na přednáškách s odborníky z tvého vybraného oboru.

Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Praze
Počet přijatých minule
13
Uznání předchozího studia

Co tě naučíme?

Studium dále rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání zákonitostí technologie a řízení dopravy. Teoretické poznatky jsou využívány v oblasti operativního řízení, při optimalizaci dopravních a přepravních procesů na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocování projektů včetně technologických a ekonomických analýz dopravních systémů a informačních technologií. Již v prvním roce studia se budeš specializovat výběrem povinně volitelných předmětů na oblast dráhy a drážní dopravy nebo na oblast silniční dopravy a logistiky. Současně budeš připraven i na další studium v doktorském stupni studia.

Vazba na praxi při studiu

Odborné exkurze, stáže, semestrální práce zaměřené na řešení dopravně-technologických problémů v praxi, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technologické problémy apod.

Co po studiu?

Práci najdeš na následujících pozicích:

 • ve společnostech zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku, dopravně-inženýrskou činnost apod.,
 • v rámci řízení a plánování dopravního systému státní správy (na dopravních úřadech obcí, dopravních úřadech krajů a na Ministerstvu dopravy),
 • ve vědecko-výzkumných organizacích a v dopravním školství (CDV, SUDOP, apod.).

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-18T00:00:00
18. 1. 2023 - 18. 1. 2023
09:30 - 15:00
Den otevřených dveří

Zajímá tě, co obnáší studium na naší fakultě? Chceš vidět prostory „dopravky“ a naše atraktivní laboratoře? Přijeď do Pardubic na naši fakultu na tradiční Den otevřených dveří a naši studenti i vyučující tě rádi provedou.

Den otevřených dveří | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz)

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
8+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+0
Kredity
5

Co z tebe po úspěšném vystudování bude

Vyšetřovatel nehod
Dispečer v osobní i nákladní dopravě
Manažer u operátora kombinované dopravy
Provozovatel vlečky, příp. jiné železniční dráhy
Dopravní technolog, např. v dopravním podniku města
Pracovník projekční kanceláře v oblasti dopravních staveb
Učitel odborných předmětů dopravně-technologického zaměření
Technolog u provozovatele dráhy, např. pro tvorbu jízdních řádů vlaků a přidělování kapacity
Technolog nebo referent na odboru dopravy krajského úřadu nebo organizátora krajské dopravy
Technolog ve stavební firmě, např. pro přípravu dopravních opatření při stavební činnosti na tratích

Úspěšní studenti

Ing. Marián Kusák
PwC Česká republika
Senior manažer
Ing. Jan Seitl
Dopravní podnik města Brno, a.s.
Vedoucí dopravy
Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
Drážní úřad
Ředitel
Ing. Petr Rožek, Ph.D.
Svaz spedice a logistiky
Ředitel
Ing. Tomáš Jurček
Odbor dopravy na Královéhradeckém kraji
Vedoucí odboru
Ing. Přemysl Noháček
Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Provozní náměstek

Více informací o specializaci/programu

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • Arriva
  Arriva
 • České dráhy, a.s.
  České dráhy, a.s.
 • Správa železnic, s.o.
  Správa železnic, s.o.
 • Dopravní podnik města Pardubice. a.s.
  Dopravní podnik města Pardubice. a.s.
 • ČD-Telematika, a.s.
  ČD-Telematika, a.s.
 • Údržba silnic Královehradeckého kraje, a.s.
  Údržba silnic Královehradeckého kraje, a.s.
 • Kordis JMK
  Kordis JMK
 • DB Schenker
  DB Schenker

  Přepravní společnost a logistické služby

 • Metrans, a.s.
  Metrans, a.s.

  Kompletní intermodální služby na železnici.

 • Siemens, a.s.
  Siemens, a.s.
 • Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo dopravy ČR
 • ŠKODA AUTO, a.s.
  ŠKODA AUTO, a.s.

Jaká můžeš získat stipendia

Mimořádné stipendium
(za aktivitu)
Stipendijní program AŽD
Staň se Ážeďákem
Stipendijní program Správy železnic
Motivační studentský program Správy železnic

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky (u Dopravního stavitelství 2,5 roku), tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Kombinované studium

Pokud budeš kombinovaný student, budeš hodně studovat doma sám. Tvůj rozvrh se bude skládat z nepravidelných konzultací s jednotlivými vyučujícími, které probíhají především v pátek a v sobotu přibližně 1x za 14 dní. Tato forma studia je vhodná pro ty, kteří například již pracují. Není nijak věkově omezená.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.