Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Akademický

Věnovat se budeš především teoretickým znalostem, které během svého studia určitě podpoříš praxemi a stážemi ve spolupracujících firmách nebo na přednáškách s odborníky z tvého vybraného oboru.

Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
106
Uznání předchozího studia

Co tě naučíme?

Jako úspěšný absolvent bakalářského tříletého studia získáš nejnovější vědomosti a dovednosti v oblasti technologie a řízení dopravy a v logistických technologiích – jak teoretické tak praktické. Tyto poznatky uplatníš ve všech druzích nákladní dopravy i v rámci spedice a logistiky, včetně kombinované přepravy.  Také je uplatníš v oblasti osobní dopravy a to včetně integrovaných dopravních systémů.

Vazba na praxi při studiu

Vědomosti budeš moci dále uplatnit v praktické části výuky, kterou Ti naše fakulta poskytne v podobě odborných exkurzí, praxí a stáží v jedné z mnoha partnerských firem. Výuka navíc probíhá ve specializovaných učebnách a ve vlastním plně vybaveném dopravním sále. Přednášejícími budou také odborníci z praxe. Během studia můžeš složit odborné zkoušky na výpravčího i dispečera. Budeš připraven na zkoušky z odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby na dopravním úřadě.

Co po studiu?

Uplatníš se především:

 • ve společnostech zaměřených na dopravu (např. dispečer dopravy, systémový specialista, technolog dopravy, koordinátor dopravy),
 • ve spedičních a logistických firmách,
 • v řízení a plánování dopravního systému ve státní správě, např. v působnosti dopravních úřadů,
 • jako provozovatel dopravy (železniční či silniční),
 • v řízení dopravně-technologických procesů ve společnostech zabývajících se jinou než dopravní činností.

Navštiv nás

2024Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26S+26S+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26S+26S+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26S+26S+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26S+13S+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
39S+52S+0
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+39+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26S+26S+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+8S
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1

Co z tebe po úspěšném vystudování bude

Vyšetřovatel nehod
Dispečer v osobní i nákladní dopravě
Manažer u operátora kombinované dopravy
Dopravní technolog, např. v dopravním podniku města
Provozovatel vlečky, příp. jiné železniční dráhy
Pracovník projekční kanceláře v oblasti dopravních staveb
Učitel odborných předmětů dopravně-technologického zaměření
Technolog u provozovatele dráhy, např. pro tvorbu jízdních řádů vlaků a přidělování kapacity
Technolog nebo referent na odboru dopravy krajského úřadu nebo organizátora krajské dopravy
Technolog ve stavební firmě, např. pro přípravu dopravních opatření při stavební činnosti na tratích

Úspěšní studenti

Ing. Jan Seitl
Dopravní podnik města Brno, a.s.
Vedoucí dopravy
Ing. Marián Kusák
PwC Česká republika
Senior manažer
Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
Drážní úřad
Ředitel
Ing. Petr Rožek, Ph.D.
Svaz spedice a logistiky
Ředitel
Ing. Tomáš Jurček
Odbor dopravy na Královéhradeckém kraji
Vedoucí odboru
Ing. Přemysl Noháček
Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Provozní náměstek

Více informací o specializaci/programu

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • Arriva
  Arriva
 • České dráhy, a.s.
  České dráhy, a.s.
 • Správa železnic, s.o.
  Správa železnic, s.o.
 • Dopravní podnik města Pardubice. a.s.
  Dopravní podnik města Pardubice. a.s.
 • ČD-Telematika, a.s.
  ČD-Telematika, a.s.
 • Údržba silnic Královehradeckého kraje, a.s.
  Údržba silnic Královehradeckého kraje, a.s.
 • Kordis JMK
  Kordis JMK
 • DB Schenker
  DB Schenker

  Přepravní společnost a logistické služby

 • Metrans, a.s.
  Metrans, a.s.

  Kompletní intermodální služby na železnici.

 • Siemens, a.s.
  Siemens, a.s.
 • Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo dopravy ČR
 • ŠKODA AUTO, a.s.
  ŠKODA AUTO, a.s.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně
Mimořádné stipendium
(za aktivitu)
Stipendijní program AŽD
Staň se Ážeďákem
Stipendijní program Správy železnic
Motivační studentský program Správy železnic
Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně
Mimořádné stipendium
(za aktivitu)
Stipendijní program AŽD
Staň se Ážeďákem
Stipendijní program Správy železnic
Motivační studentský program Správy železnic

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky (u Dopravního stavitelství 5 let), tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Prezenční studium

Pokud budeš prezenční student, budeš chodit do školy pravidelně podle rozvrhu, většinou od pondělí do čtvrtka. Tato forma studia ti přinese možné výhody jako stipendia, slevu na dopravu apod. Není nijak věkově omezená.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.