Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2023/2024
57

Co tě naučíme?
Naučíme tě: určit, plánovat, organizovat a provádět zdravotní péči, efektivně spolupracovat s ostatními členy týmu, obsluhovat a udržovat vybavení dopravních prostředků, které tě naučíme řídit v obtížných podmínkách, vyhodnocovat kritické situace, zahájit opatření na ochranu života. Budeš rozumět oborům urgentní medicína, medicína katastrof, anesteziologie, resuscitace, ošetřovatelství. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. 

Čím budeš?
Absolvent/ka bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství se uplatní jako Zdravotnický záchranář na pracovištích poskytovatelů zdravotní péče v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. 

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty (počet hodin za semestr)

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+80S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+28S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28S+7S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+14S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28S+14S+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28S+0S+0S
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14T+7S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+7S+0S
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+28S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28S+42S+0S
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28S+0S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
11S+6S+0S
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+7S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
20S+7S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+14S+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+26+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+26+0
Kredity
2

Po vystudování budeš

Zdravotnický záchranář

Úspěšní absolventi

Bc. Michaela Endrlová
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
letecký záchranář

Míša úspěšně absolvovala bakalářský obor Zdravotnický záchranář na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Do svého prvního zaměstnání nastoupila na traumacentrum Krajské nemocnice Liberec. Poté chtěla zkusit práci na záchranné službě a stala se zdravotnickým záchranářem ve výjezdu. Od října 2020 působí jako letecký záchranář....rozhovor s Míšou

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 3 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 600 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 + 1, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč

Prezenční studium

V rámci prezenčního studia chodíš do školy dle rozvrhu, který si sám sestavíš (pondělí - pátek).

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.