Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2023/2024
20

Co tě naučíme?
Naučíme tě: orientovat se v metodách sociální práce, uplatňovat empatický profesionální přístup ke klientům, využívat všechny druhy a formy komunikace, ovládat adaptační i relaxační techniky a základy  psychoterapie, posoudit zdravotně sociální situaci pacienta a poskytnou základní krizovou pomoc, znát práva klienta a zdravotní sociální politiku státu, provádět výzkumnou činnost v oblasti zdravotně sociální práce, péče a služeb a aplikovat její výsledky ve své činnosti. Budeš rozumět oborům sociologie, sociální práce, právo, získáš základní znalosti z různých oborů medicíny, psychologie a ošetřovatelství. 

Čím budeš?
Jako absolvent/ka bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče získáš kvalifikaci Zdravotně-sociální pracovník a kompetence k provádění sociální prevence, šetření, poskytování sociálně právního poradenství u pacientů/klientů. Uplatnění najdeš při mapování zdravotních a sociálních rizik v terénu (komunitě) i ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty (počet hodin za semestr)

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26S+0S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
13S+13S+0S
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26S+0S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+7S+0S
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+28S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
30S+26S+0S
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+40S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16S+10S+0S
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
13S+13S+0S
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
13S+13S+0S
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26S+0S+0S
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+28S+0
Kredity
2

Po vystudování budeš

Zdravotně-sociální pracovník

Úspěšní absolventi

PhDr. Karolína Rumlová, MBA
Oblastní charita Přelouč
vedoucí

Karolína je jednou z prvních absolventek oboru Zdravotně-sociální pracovník. Kromě vedoucí funkce v Oblastní charitě přednáší na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a je členkou komunitního plánování pardubického magistrátu i členkou Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic
...rozhovor s Karolínou

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 3 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 600 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 + 1, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč

Prezenční studium

V rámci prezenčního studia chodíš do školy dle rozvrhu, který si sám sestavíš (pondělí - pátek).

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.