Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2022/2023
58
Odborná praxe + odborná praxe individuální
Odborné praxe jsou u kombinované formy studia plněny ve stejném rozsahu jako u prezenční formy studia (2 320 hod.). Studující, kteří již získali odbornost všeobecná sestra či zdravotnický asistent/praktická sestra, si mohou podat žádost o uznání 1200 hod.

Co tě naučíme?
Naučíme tě: provádět ošetřovatelskou péči na základě teoretických a klinických znalostí, řešit problémy v kontextu etických a právních otázek, srozumitelně sdělovat informace, efektivně spolupracovat s ostatními členy zdravotnického týmu, zahájit okamžitá opatření na ochranu života, provádět opatření v krizových situacích, používat základní výzkumné postupy v oboru. Budeš rozumět oboru ošetřovatelství, klinickým, medicínským oborům i humanitním oborům.

Čím budeš?

Absolvent/ka bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství se uplatní jako Všeobecná sestra na pracovištích poskytovatelů zdravotní a sociální péče v rámci zajištění všech forem zdravotní péče, tj. ambulantní, jednodenní, lůžkové a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta/klienta.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
1
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+14+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+4+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7+7+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7+4+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+14+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+12+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+21+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+40+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7+0+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7+4+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10+4+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+4+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+4+0
Kredity
1

Po vystudování budeš

Všeobecná sestra
Všeobecný ošetřovatel

Úspěšní absolventi

Mgr. et Mgr. Oldřich Hošek
Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
vrchní sestra Oddělení klinické a radiační onkologie

Oldřich po ukončení střední zdravotnické školy absolvoval bakalářský obor Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, a dále pokračoval v navazujícím magisterském studiu na obor Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech se zaměřením na onkologii a paliativní péči a současně nastoupil jako všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice. Na tomto oddělení pracuje dodnes. ....rozhovor s Oldřichem

Mgr. Jan Doležal
Pardubická nemocnice, NPK, a. s.
všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie

Honza vystudoval střední odbornou školu obchodu a služeb, a poté prakticky hned nastoupil do bankovního sektoru, kde zůstal celých 12 let. Práce ho přestala naplňovat a začal hledat jiný smysl toho, co dělá. Tehdy se rozhodl přihlásit dálkově do bakalářského studijního programu pro vzdělávání všeobecných sester. V roce 2020 úspěšně absolvoval navazující magisterské studium Ošetřovatelská péče v interních oborech.

Práce ve zdravotnictví se pro něj stala správnou volbou. V současné době pracuje na lůžkovém oddělení komplexního onkologického centra v Pardubické nemocnici, kde je dle svých slov součástí nejlepšího kolektivu, který ve zdravotnictví potkal...rozhovor s Honzou

 

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 + 1, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Kombinované studium

Bc. studium ​​​​- výuka v pátek a sobotu

NMgr. studium - týdenní bloková výuka (týden v září, říjnu, prosinci) + 4 pátky

Organizace a řízení ve zdravotnictví (týden v září, listopadu) + 5 pátků

 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Máš bakalářský diplom v programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství a chceš se dále rozvíjet, získat úplné odborné vysokoškolské zdravotnické vzdělání v nelékařské klinické péči, které má vynikající uplatnění v praxi? Zajímá tě poskytování specializované ošetřovatelské perioperační péče? Vyber si náš navazující magisterský studijní program Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.