Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2023/2024
45
Odborná praxe + odborná praxe individuální
Odborné praxe jsou u kombinované formy studia plněny ve stejném rozsahu jako u prezenční formy studia (2 320 hod.). Studující, kteří již získali odbornost všeobecná sestra či zdravotnický asistent/praktická sestra, si mohou podat žádost o uznání 1200 hod.

Co tě naučíme?
Naučíme tě: provádět ošetřovatelskou péči na základě teoretických a klinických znalostí, řešit problémy v kontextu etických a právních otázek, srozumitelně sdělovat informace, efektivně spolupracovat s ostatními členy zdravotnického týmu, zahájit okamžitá opatření na ochranu života, provádět opatření v krizových situacích, používat základní výzkumné postupy v oboru. Budeš rozumět oboru ošetřovatelství, klinickým, medicínským oborům i humanitním oborům.

Čím budeš? 

Absolvent/ka bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství se uplatní jako Všeobecná sestra na pracovištích poskytovatelů zdravotní a sociální péče v rámci zajištění všech forem zdravotní péče, tj. ambulantní, jednodenní, lůžkové a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta/klienta.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty (počet hodin za semestr)

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za semestr
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+0S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+14S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+4S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7S+7S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+0S+0S
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7S+4S+0S
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+14S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+12S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+21S+0S
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+40S+0S
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7S+0S+0S
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7S+4S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10S+4S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2S+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2S+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+4+0S
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+4+0S
Kredity
1

Po vystudování budeš

Všeobecná sestra
Všeobecný ošetřovatel

Úspěšní absolventi

Mgr. et Mgr. Oldřich Hošek
Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
vrchní sestra Oddělení klinické a radiační onkologie

Oldřich po ukončení střední zdravotnické školy absolvoval bakalářský obor Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, a dále pokračoval v navazujícím magisterském studiu na obor Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech se zaměřením na onkologii a paliativní péči a současně nastoupil jako všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice. Na tomto oddělení pracuje dodnes. ....rozhovor s Oldřichem

Mgr. Jan Doležal
Pardubická nemocnice, NPK, a. s.
všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie

Honza vystudoval střední odbornou školu obchodu a služeb, a poté prakticky hned nastoupil do bankovního sektoru, kde zůstal celých 12 let. Práce ho přestala naplňovat a začal hledat jiný smysl toho, co dělá. Tehdy se rozhodl přihlásit dálkově do bakalářského studijního programu pro vzdělávání všeobecných sester. V roce 2020 úspěšně absolvoval navazující magisterské studium Ošetřovatelská péče v interních oborech.

Práce ve zdravotnictví se pro něj stala správnou volbou. V současné době pracuje na lůžkovém oddělení komplexního onkologického centra v Pardubické nemocnici, kde je dle svých slov součástí nejlepšího kolektivu, který ve zdravotnictví potkal...rozhovor s Honzou

 

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 + 1, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč

Kombinované studium

Bc. studium  

Výuka probíhá v pátek a sobotu.

NMgr. studium  

Výuka probíhá ve 3 týdenních blocích (po - pá) + 4 pátky za jeden semestr.

 

 

 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Máš bakalářský diplom v programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství a chceš se dále rozvíjet, získat úplné odborné vysokoškolské zdravotnické vzdělání v nelékařské klinické péči, které má vynikající uplatnění v praxi? Zajímá tě poskytování specializované ošetřovatelské perioperační péče? Vyber si náš navazující magisterský studijní program Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.