Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2023/2024
33

Co tě naučíme?
Naučíme tě: provádět radiologické zobrazovací postupy používané při lékařském ozáření, asistovat a instrumentovat při postupech intervenční radiologie, léčebné ozařovací techniky a nukleárně medicínské zobrazovací a nezobrazovací postupy, poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči v souvislosti a radiologickými výkony. Budeš rozumět oborům radiologie, radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, ošetřovatelství. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. 

Čím budeš?
Jako absolvent/ka bakalářského studijního programu Radiologická asistence získáš odbornou způsobilost k povolání Radiologický asistent a oprávnění k výkonům v oblasti zobrazovacích metod a aplikace ionizujícího záření v ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a výzkumných pracovištích.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty (počet hodin za semestr)

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
24S+12S+0S
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
24S+24S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+80S+0S
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
24S+12S+0S
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28S+0S+0S
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12S+12S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28S+0S+0S
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
24S+24S+0S
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+12S+0S
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12S+30S+0S
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
20S+0S+0S
Kredity
1

Po vystudování budeš

Radiologický asistent

Úspěšní absolventi

Bc. Jitka Trýbová
Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové
radiologický asistent

Jitka se po studiu Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí přihlásila na obor Radiologický asistent na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Sama výběr tohoto oboru hodnotí jako skvělou volbu. Jitka po studiu pracovala v pražském Prothon Therapy center na oddělení nukleární medicíny. Nyní pracuje na oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.... rozhovor s Jitkou

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 3 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 600 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 + 1, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč

Prezenční studium

V rámci prezenčního studia chodíš do školy dle rozvrhu, který si sám sestavíš (pondělí - pátek).

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.