Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2022/2023
32

Co tě naučíme?
Naučíme tě: provádět radiologické zobrazovací postupy používané při lékařském ozáření, asistovat a instrumentovat při postupech intervenční radiologie, léčebné ozařovací techniky a nukleárně medicínské zobrazovací a nezobrazovací postupy, poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči v souvislosti a radiologickými výkony. Budeš rozumět oborům radiologie, radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, ošetřovatelství. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. 

Čím budeš?
Jako absolvent/ka bakalářského studijního programu Radiologická asistence získáš odbornou způsobilost k povolání Radiologický asistent a oprávnění k výkonům v oblasti zobrazovacích metod a aplikace ionizujícího záření v ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a výzkumných pracovištích.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
1
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
24+12+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
24+24+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+80+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
24+12+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
24+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+12+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
24+24+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+12+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+30+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
20+0+0
Kredity
1

Po vystudování budeš

Radiologický asistent

Úspěšní absolventi

Bc. Jitka Trýbová
Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové
radiologický asistent

Jitka se po studiu Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí přihlásila na obor Radiologický asistent na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Sama výběr tohoto oboru hodnotí jako skvělou volbu. Jitka po studiu pracovala v pražském Prothon Therapy center na oddělení nukleární medicíny. Nyní pracuje na oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.... rozhovor s Jitkou

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 + 1, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Prezenční studium

V rámci prezenčního studia chodíš do školy dle rozvrhu, který si sám sestavíš (pondělí - pátek).

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.