Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2023/2024
42

Co tě naučíme?
Naučíme tě: organizovat a analyzovat aktuální situaci organizace, sestavovat strategické cíle, stanovovat rozpočet, orientovat se ve zdravotní a sociální politice státu, dobře komunikovat, zavádět nové systémy hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče, provádět sběr a vyhodnocení dat, podílet se na vědě a výzkumu ve vybraném oboru, rozvíjet postupy ke zkvalitňování poskytované péče ve zdravotnictví. 

Čím budeš?

Jako absolvent/ka navazujícího magisterského studijního programu Organizace a řízení ve zdravotnictví získáš specializační vzdělání nelékařského zdravotnického pracovníka a najdeš uplatnění v řídících a vedoucích funkcích na všech úrovních managementu ve zdravotnických a sociálních zařízeních.  Staneš se Specialistou v organizaci a řízení jako kvalifikovaný odborník pro klinickou praxi.

Všechny nabízené NMgr. studijní programy FZS UPCE jsou zároveň specializačním studiem nelékařských zdravotnických pracovníků. Splněním podmínky výkonu profese daného zaměření a v daném rozsahu před dokončením studia absolvent získá nejen úplné vysokoškolské vzdělání, ale i specializovanou způsobilost (více viz MZČR). Bez splnění této podmínky není možné danou specializaci přiznat, takový absolvent získá pouze magisterský titul. 

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty (počet hodin za semestr)

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za semestr
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
17S+5S+0S
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15S+0S+0S
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15S+10S+0S
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0S+40S+0S
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15S+3S+0S
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
7S+5S+0S
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+12S+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+12S+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+12S+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
6S+6S+0S
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
6S+6S+0S
Kredity
3

Po vystudování budeš

Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví

Úspěšní absolventi

Bc. Michaela Endrlová
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
letecký záchranář

Míša úspěšně absolvovala bakalářský obor Zdravotnický záchranář na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Do svého prvního zaměstnání nastoupila na traumacentrum Krajské nemocnice Liberec. Poté chtěla zkusit práci na záchranné službě a stala se zdravotnickým záchranářem ve výjezdu. Od října 2020 působí jako letecký záchranář....rozhovor s Míšou

Mgr. Jan Doležal
Pardubická nemocnice, NPK, a. s.
všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie

Honza vystudoval střední odbornou školu obchodu a služeb, a poté prakticky hned nastoupil do bankovního sektoru, kde zůstal celých 12 let. Práce ho přestala naplňovat a začal hledat jiný smysl toho, co dělá. Tehdy se rozhodl přihlásit dálkově do bakalářského studijního programu pro vzdělávání všeobecných sester. V roce 2020 úspěšně absolvoval navazující magisterské studium Ošetřovatelská péče v interních oborech.

Práce ve zdravotnictví se pro něj stala správnou volbou. V současné době pracuje na lůžkovém oddělení komplexního onkologického centra v Pardubické nemocnici, kde je dle svých slov součástí nejlepšího kolektivu, který ve zdravotnictví potkal...rozhovor s Honzou

 

Bc. Jitka Trýbová
Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové
radiologický asistent

Jitka se po studiu Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí přihlásila na obor Radiologický asistent na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Sama výběr tohoto oboru hodnotí jako skvělou volbu. Jitka po studiu pracovala v pražském Prothon Therapy center na oddělení nukleární medicíny. Nyní pracuje na oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.... rozhovor s Jitkou

Mgr. et Mgr. Oldřich Hošek
Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
vrchní sestra Oddělení klinické a radiační onkologie

Oldřich po ukončení střední zdravotnické školy absolvoval bakalářský obor Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, a dále pokračoval v navazujícím magisterském studiu na obor Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech se zaměřením na onkologii a paliativní péči a současně nastoupil jako všeobecná sestra na Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice. Na tomto oddělení pracuje dodnes. ....rozhovor s Oldřichem

PhDr. Karolína Rumlová, MBA
Oblastní charita Přelouč
vedoucí

Karolína je jednou z prvních absolventek oboru Zdravotně-sociální pracovník. Kromě vedoucí funkce v Oblastní charitě přednáší na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a je členkou komunitního plánování pardubického magistrátu i členkou Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic
...rozhovor s Karolínou

Mgr. Kristýna Pospíchalová
Kardiologické oddělení interní kliniky Pardubické nemocnice, NPK, a. s.
staniční sestra

Kristýna vystudovala po Střední zdravotnické škole bakalářský obor Všeobecné ošetřovatelství a po té navazující magisterský obor Ošetřovatelsví .....článek o Kristýně

Bc. Blanka Tiainen, MSc.
Nemocnice Milosrdných bratří, porodní sál
porodní asistentka

Blanka po studiu na osmiletém gymnáziu vystudovala obor Porodní asistentka na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V průběhu studia absolvovala v rámci programu Erasmus studijní a posléze i pracovní stáž ve Finsku.  Po ukončení studia na FZS pracovala rok v ČR na porodním sále a na soukromé IVF klinice v Brně.

Od roku 2010 - 2019 žila ve Finsku, kde vystudovala magisterské studium a mimo práce v porodnici v Univerzitní nemocnici v Turku, také učila budoucí porodní asistentky a zdravotní sestřičky....článek i rozhovor s Blankou

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 2 + 1, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč

Kombinované studium

Bc. studium  

Výuka probíhá v pátek a sobotu.

NMgr. studium  

Výuka probíhá ve 3 týdenních blocích (po - pá) + 4 pátky za jeden semestr.

 

 

 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.