Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bakalář umění
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet přijatých minule
4
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

Povedeme vás k zodpovědnému přístupu k průzkumu, dokumentaci a restaurování s použitím nejnovějších poznatků a technologií. Absolvováním studia získáte potřebné vědomosti a umělecké i umělecko-řemeslné dovednosti pro řádný výkon restaurátorské profese. Díky tomu najdete uplatnění v běžné restaurátorské praxi jako samostatní restaurátoři, ve spolupráci s památkovými ústavy, v muzeích a galeriích, ve firmách zaměřených na obnovu památek nebo v dalších organizacích působících v oboru restaurování.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
1
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+3+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+8+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+19+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+1
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2

Kde můžete pracovat po absolvování

Národní památkový ústav
muzea, galerie, výzkumné instituce, městské a krajské úřady, apod.
jako OSVČ

Úspěšní absolventi

MgA. Daniel Hvězda

Nerozlišuji, co je cenné a cennější. Každá památka je důležitou součástí historie lidstva. Měl jsem to štěstí a podílel se záchraně těch, které jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale i na památkách místního významu. Vše je jen na vás. Najděte svoji identitu.

MgA. Zuzana Kaštovská

Restauruji díla stará téměř 500 let i díla současných umělců. Ve sbírkách Muzea umění v Olomouci mám na starosti grafické listy, kresby a malby na papíře, fotografie, architektonické plány či papírové modely. Rukama mi prošla díla Františka Kupky, Alfonse Muchy či avantgardní umělkyně Toyen. Naučte se to také. Najděte svoji identitu. 

Kdo je garantem této specializace

Místa či instituce, kde můžete konat praxi

 • Město Kutná Hora
  Město Kutná Hora

  Historické jádro města je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Fakulta dlouhodobě spolupracuje s Galerií středočeského kraje a při realizaci restaurátorských a průzkumných pracích na historických dílech, která jsou v majetku, resp. správě města.

 • Národní památkový ústav
  Národní památkový ústav

  Fakulta restaurování má s NPÚ uzavřenou dlouhodobou rámcovou smlouvu o spolupráci, což fakulta i Univerzita Pardubice jako celek považují za jeden z nejvýznamnějších strategických kroků. Rozšířená Smlouva o spolupráce byla uzavřena na dobu neurčitou. Pokračující spolupráce na úrovni Územních odborných pracovišť je zaměřena na konzultační činnost, průzkumy a restaurování vybraných uměleckých a umělecko-řemeslných děl, které jsou ve zprávě NPÚ.

 • Památkově chráněné objekty v majetku církve - kostely, kláštery, kaple
  Památkově chráněné objekty v majetku církve - kostely, kláštery, kaple
 • Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků - měšťanské domy apod.
  Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků - měšťanské domy apod.
 • Památkově chráněné objekty v majetku státu - hrady a zámky ve správě NPÚ
  Památkově chráněné objekty v majetku státu - hrady a zámky ve správě NPÚ

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 5 let, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Prezenční studium

Studium je realizováno pouze v prezenční formě, přítomnost studentů je vyžadována na přednáškách i na cvičeních. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO
Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty
Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.