Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Magistr umění
Typ programu
Akademický

Studijní programy Fakulty restaurování jsou akademicky orientované. Jsou tedy sestaveny tak, aby v nich studenti získali zejména teoretické znalosti, které souběžně či následně využijí v umělecké a restaurátorské praxi. Tím je zároveň umožněna návaznost na vyšší stupně studia - z bakalářského na navazující magisterský stupeň a z něho na doktorský stupeň studia. 

Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Litomyšli
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

Absolvent je připraven vykonávat komplexní restaurátorský zásah na uměleckých a umělecko-řemeslných dílech z kamene, štuku, sádry a souvisejících materiálů, včetně restaurování jejich historických povrchových úprav. Vedle restaurování solitérních objektů je schopen řešit problematiku větších souborů děl, sbírkových fondů a děl, které jsou součástí architektonických celků, včetně nastavení režimu preventivní konzervace. Absolvent zvládá komplexní přípravu restaurování a památkové obnovy zahrnující restaurátorské průzkumy, pasportizaci a zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci. Je také schopen podílet se na vědecko-výzkumných projektech, zaměřených na péči o památky z porézních anorganických materiálů.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+18+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Kde můžete pracovat po absolvování

Národní památkový ústav
muzea, galerie, výzkumné instituce, městské a krajské úřady, apod.
jako OSVČ

Úspěšní absolventi

MgA. Daniel Hvězda

Nerozlišuji, co je cenné a cennější. Každá památka je důležitou součástí historie lidstva. Měl jsem to štěstí a podílel se záchraně těch, které jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale i na památkách místního významu. Vše je jen na vás. Najděte svoji identitu.

MgA. Zuzana Kaštovská

Restauruji díla stará téměř 500 let i díla současných umělců. Ve sbírkách Muzea umění v Olomouci mám na starosti grafické listy, kresby a malby na papíře, fotografie, architektonické plány či papírové modely. Rukama mi prošla díla Františka Kupky, Alfonse Muchy či avantgardní umělkyně Toyen. Naučte se to také. Najděte svoji identitu. 

Kdo je garantem této specializace

Místa či instituce, kde můžete konat praxi

 • Město Kutná Hora
  Město Kutná Hora

  Historické jádro města je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Fakulta dlouhodobě spolupracuje s Galerií středočeského kraje a při realizaci restaurátorských a průzkumných pracích na historických dílech, která jsou v majetku, resp. správě města.

 • Národní památkový ústav
  Národní památkový ústav

  Fakulta restaurování má s NPÚ uzavřenou dlouhodobou rámcovou smlouvu o spolupráci, což fakulta i Univerzita Pardubice jako celek považují za jeden z nejvýznamnějších strategických kroků. Rozšířená Smlouva o spolupráce byla uzavřena na dobu neurčitou. Pokračující spolupráce na úrovni Územních odborných pracovišť je zaměřena na konzultační činnost, průzkumy a restaurování vybraných uměleckých a umělecko-řemeslných děl, které jsou ve zprávě NPÚ.

 • Památkově chráněné objekty v majetku církve - kostely, kláštery, kaple
  Památkově chráněné objekty v majetku církve - kostely, kláštery, kaple
 • Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků - měšťanské domy apod.
  Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků - měšťanské domy apod.
 • Památkově chráněné objekty v majetku státu - hrady a zámky ve správě NPÚ
  Památkově chráněné objekty v majetku státu - hrady a zámky ve správě NPÚ

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 600 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium
Výše prospěchového stipendia se odvíjí od studijního průměru za předcházející akademický rok.

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč.

Prezenční studium

Studium je realizováno pouze v prezenční formě, přítomnost studentů je vyžadována na přednáškách i na cvičeních. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Litomyšli

Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty
Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší
Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.