Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bakalář umění
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Litomyšli
Počet přijatých minule
4
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

Absolvováním studia získáte rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Budete mít potřebné vědomosti z oblasti přírodních a humanitních věd. Uplatnění můžete najít jako samostatní restaurátoři či odborníci v restaurátorských odděleních muzeí, galerií, archivů či knihoven.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+19+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+3+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+8D+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+1
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2

Kde můžete pracovat po absolvování

Národní památkový ústav
Národní archiv České republiky
Národní knihovna České republiky
Národní technické muzeum
Oblastní archivy
Vědecká knihovna v Olomouci
Židovské muzeum v Praze
jako OSVČ
muzea, galerie, výzkumné instituce, městské a krajské úřady, apod.

Úspěšní absolventi

MgA. Daniel Hvězda

Nerozlišuji, co je cenné a cennější. Každá památka je důležitou součástí historie lidstva. Měl jsem to štěstí a podílel se záchraně těch, které jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale i na památkách místního významu. Vše je jen na vás. Najděte svoji identitu.

MgA. Zuzana Kaštovská

Restauruji díla stará téměř 500 let i díla současných umělců. Ve sbírkách Muzea umění v Olomouci mám na starosti grafické listy, kresby a malby na papíře, fotografie, architektonické plány či papírové modely. Rukama mi prošla díla Františka Kupky, Alfonse Muchy či avantgardní umělkyně Toyen. Naučte se to také. Najděte svoji identitu. 

Kdo je garantem této specializace

Místa či instituce, kde můžete konat praxi

 • Židovské muzeum v Praze
  Židovské muzeum v Praze

  Dlouhodobá spolupráce v rámci doplňkové činnosti FR, spolupráce při zajištění letních praxí studentů

 • Národní archiv České republiky
  Národní archiv České republiky

  Fakulta restaurování dlouhodobě spolupracuje s Národním archivem ČR, především s 10. oddělením péče o fyzický stav archiválií. Spolupráce probíhá především v následujících oblastech: v rámci výuky předmětů Technik restaurování a Technologie restaurování, při zajištění letních praxí studentů, při konzultacích a oponování závěrečných prací studentů.

 • Národní knihovna České republiky
  Národní knihovna České republiky

  Dlouholetá spolupráce fakulty s Národní knihovnou ČR probíhá v následujících oblastech: zajištění letních praxí pro studenty, konzultace a oponování závěrečných prací studentů

 • Národní muzeum
  Národní muzeum

  Dlouhodobá spolupráce v rámci výuky vybraných předmětů zaměřených na Technologie restaurování, spolupráce při organizaci letních praxí studentů, konzultace a oponování závěrečných prací studentů, příprava společných výzkumných projektů zaměřených na problematiku konzervace a restaurování (papír, useň apod.).

 • Národní technické muzeum
  Národní technické muzeum

  Spolupráce v rámci výuky vybraných předmětů zaměřených na Technologie restaurování a při materiálových analýzách v rámci průzkumu uměleckých nebo umělecko-řemeslných děl.

 • Oblastní archivy
  Oblastní archivy

  Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Zámrsku – spolupráce v rámci doplňkové činnosti FR, při zajišťování letních praxí studentů. Oblastní archivy jsou cenným zdrojem artefaktů využívaných na fakultě v rámci výuky odborných předmětů.

 • Vědecká knihovna v Olomouci
  Vědecká knihovna v Olomouci

  Fakulta restaurování s VKOL dlouhodobě spolupracuje v rámci doplňkové činnosti FR, při získávání objektů pro závěrečné práce studentů. Odborní pracovníci knihovny se podílejí na zajištění výuky v rámci předmětu Dějiny knižní kultury.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 600 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium
Výše prospěchového stipendia se odvíjí od studijního průměru za předcházející akademický rok.

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 5 let, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč.

Prezenční studium

Studium je realizováno pouze v prezenční formě, přítomnost studentů je vyžadována na přednáškách i na cvičeních. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Litomyšli

Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty
Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší
Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.