Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Typ programu
Akademický

Studijní programy Fakulty restaurování jsou akademicky orientované. Jsou tedy sestaveny tak, aby v nich studenti získali zejména teoretické znalosti, které souběžně či následně využijí v umělecké a restaurátorské praxi. Tím je zároveň umožněna návaznost na vyšší stupně studia - z bakalářského na navazující magisterský stupeň a z něho na doktorský stupeň studia. 

Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Litomyšli
Podat přihlášku
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

Absolventi studijního doktorského programu jsou schopni kvalifikovaně řešit komplexní problémy v rámci základního i aplikovaného výzkumu v oblasti péče o hmotné kulturní dědictví nebo průzkum a konzervování/restaurování významných uměleckých a umělecko-řemeslných děl. Jsou schopni přinášet a kriticky hodnotit inovativní řešení, metodicky a koncepčně realizovat vysoce odborné a vědecké nebo restaurátorské práce při zachování umělecké autenticity díla. Stejně tak jsou schopni zastávat vedoucí nebo koordinační funkce v institucích nebo výzkumných týmech zaměřených na péči o hmotné kulturní dědictví.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za semestr
První ročník
Letní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+0+0
Kredity
0
Druhý ročník
Letní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+0+0
Kredity
0
Třetí ročník
Letní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+0+0
Kredity
0
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
28+14+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
42+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
42+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
28+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
28+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
42+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
42+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
28+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
42+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
42+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
28+14+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
42+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
42+0+0
Kredity
0

Úspěšní absolventi

MgA. Daniel Hvězda

Nerozlišuji, co je cenné a cennější. Každá památka je důležitou součástí historie lidstva. Měl jsem to štěstí a podílel se záchraně těch, které jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale i na památkách místního významu. Vše je jen na vás. Najděte svoji identitu.

MgA. Zuzana Kaštovská

Restauruji díla stará téměř 500 let i díla současných umělců. Ve sbírkách Muzea umění v Olomouci mám na starosti grafické listy, kresby a malby na papíře, fotografie, architektonické plány či papírové modely. Rukama mi prošla díla Františka Kupky, Alfonse Muchy či avantgardní umělkyně Toyen. Naučte se to také. Najděte svoji identitu. 

Kdo je garantem této specializace

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
Výše prospěchového stipendia se odvíjí od studijního průměru za předcházející akademický rok.

Poplatky za studium

Kombinované studium

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Litomyšli

Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty
Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší
Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.