Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Magistr umění
Typ programu
Akademický

Studijní programy Fakulty restaurování jsou akademicky orientované. Jsou tedy sestaveny tak, aby v nich studenti získali zejména teoretické znalosti, které souběžně či následně využijí v umělecké a restaurátorské praxi. Tím je zároveň umožněna návaznost na vyšší stupně studia - z bakalářského na navazující magisterský stupeň a z něho na doktorský stupeň studia. 

Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Litomyšli
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

Absolvent je připravený samostatně nebo ve specializovaném týmu zodpovědně řešit problematiku konzervování a restaurování děl knižní kultury a dokumentů, v návaznosti na etické zásady zásahu zvolit odpovídající konzervátorské/restaurátorské postupy a použité materiály. Mimo samotného zásahu na objektu je se získanými vědomostmi schopen komplexně řešit problematiku preventivní péče o fondy tvořené díly knižní kultury a dokumenty na papírové a pergamenové podložce a souvisejících materiálech. Absolvent je způsobilý pečovat o historické knižní fondy a provádět průzkumy historických i novodobých knižních fondů a sbírkových fondů skládajících se z umělecko-řemeslných předmětů vyhotovených na papírové a pergamenové podložce.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+18+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Kde můžete pracovat po absolvování

Národní archiv České republiky
Národní galerie Praha
Národní knihovna České republiky

Úspěšní absolventi

MgA. Daniel Hvězda

Nerozlišuji, co je cenné a cennější. Každá památka je důležitou součástí historie lidstva. Měl jsem to štěstí a podílel se záchraně těch, které jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale i na památkách místního významu. Vše je jen na vás. Najděte svoji identitu.

MgA. Zuzana Kaštovská

Restauruji díla stará téměř 500 let i díla současných umělců. Ve sbírkách Muzea umění v Olomouci mám na starosti grafické listy, kresby a malby na papíře, fotografie, architektonické plány či papírové modely. Rukama mi prošla díla Františka Kupky, Alfonse Muchy či avantgardní umělkyně Toyen. Naučte se to také. Najděte svoji identitu. 

Kdo je garantem této specializace

Místa či instituce, kde můžete konat praxi

 • Židovské muzeum v Praze
  Židovské muzeum v Praze

  Dlouhodobá spolupráce v rámci doplňkové činnosti FR, spolupráce při zajištění letních praxí studentů

 • Národní muzeum
  Národní muzeum

  Dlouhodobá spolupráce v rámci výuky vybraných předmětů zaměřených na Technologie restaurování, spolupráce při organizaci letních praxí studentů, konzultace a oponování závěrečných prací studentů, příprava společných výzkumných projektů zaměřených na problematiku konzervace a restaurování (papír, useň apod.).

 • Národní archiv České republiky
  Národní archiv České republiky

  Fakulta restaurování dlouhodobě spolupracuje s Národním archivem ČR, především s 10. oddělením péče o fyzický stav archiválií. Spolupráce probíhá především v následujících oblastech: v rámci výuky předmětů Technik restaurování a Technologie restaurování, při zajištění letních praxí studentů, při konzultacích a oponování závěrečných prací studentů.

 • Národní knihovna České republiky
  Národní knihovna České republiky

  Dlouholetá spolupráce fakulty s Národní knihovnou ČR probíhá v následujících oblastech: zajištění letních praxí pro studenty, konzultace a oponování závěrečných prací studentů

 • Národní galerie Praha
  Národní galerie Praha

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 600 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium
Výše prospěchového stipendia se odvíjí od studijního průměru za předcházející akademický rok.

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč.

Prezenční studium

Studium je realizováno pouze v prezenční formě, přítomnost studentů je vyžadována na přednáškách i na cvičeních. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Litomyšli

Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty
Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší
Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.