Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Ústní přijímací zkouška
Předpokládaný počet přijímaných studentů
30
Praktická výuka
Terénní praxe v ČR i zahraničí

Co tě naučíme?

Absolvent se uplatní zejména při integraci marginalizovaných skupin, v oblasti ochrany lidských práv, komunitního řízení a projektového řízení v pozici specialisty či vedoucího projektu; při přípravě a realizaci aplikovaných antropologických výzkumů; ve veřejné správě a nevládním neziskovém sektoru v oblastech, kde je potřebná důkladná znalost širších souvislostí – např. v Agentuře pro sociální začleňování, ve veřejné správě; při spolupráci na tvorbě a realizaci strategických dokumentů, projektů, analýz a krizových plánů obcí a regionů, hospodářských subjektů a organizací neziskového i ziskového sektoru; řízení vzdělávacích a kulturních aktivit; v sociálních službách v různých projektových pozicích; v podnikové sféře v oblasti personalistiky; v hromadných sdělovacích prostředcích jako výzkumný analytik; jako mediátor sociokulturních konfliktů; jako koordinátor aktivit přispívajících k integraci migrantů (díky kvalitním jazykovým znalostem).

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky osobním, nebo online způsobem. Uchazeč může požádat vedoucího katedry o možnost ústní zkoušky online formou nejméně tři dny před datem konání.

V průběhu zkoušky uchazeč prokazuje svou znalost základů sociální a kulturní antropologie a motivaci ke studiu. Uchazeči, kteří chtějí volit modul vizuální antropologie, by si měli připravit také stručnou představu o svém vizuálně-antropologickém zaměření.

Část ústního pohovoru bude probíhat v angličtině.

Přijímací zkouška se promíjí těm uchazečům, kteří absolvovali bakalářské studium ve vzdělávací oblasti sociologie či oblasti blízké s celkovým prospěchem lepším nebo rovným 1,5. Uchazeči splňující tyto podmínky mohou požádat o prominutí přijímacího řízení. Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky dodá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky studijnímu oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky).

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-27T00:00:00
27. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Den otevřených dveří FF UPCE

Máš zájem o historii, cizí jazyky, humanitní studia, literaturu, filosofii, religionistiku nebo sociální antropologii? Chceš se podívat, jak to v Pardubicích vypadá? Naši studenti Tě provedou univerzitním kampusem. Ukážeme Ti naše učebny a zázemí fildy. Dozvíš se důležité informace o studiu u nás.

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+78+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

antropolog
etnolog
pedagogický pracovník
personalista
průvodkyně
filmař
pracovník v neziskovém sektoru

Úspěšní studenti, absolventi a reference

Mgr. Jiří Pitaš
působí jako ředitel obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM
PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D.
Etnoložka a antropoložka. Působí jako odborná asistentka na katedře psychologie a kulturních studií Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze

Kdo Tě bude učit

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Katedra sociální a kulturní antropologie
PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie
PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie

Kde můžeš absolvovat praxi

 • státní agentury
  státní agentury
 • kulturní a památkové instituce
  kulturní a památkové instituce
 • veřejná správa
  veřejná správa
 • neziskový sektor
  neziskový sektor

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.