Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Akademický

Akademicky orientovaný studijní program je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání.

Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Počet přijatých minule
46
Kvalita vzdělání
Institucionální akreditace

Co tě naučíme?

Získáš především vědomosti pro výkon ekonomických a dalších činností na úřadech, zejména z oblasti ekonomiky, veřejné správy, marketingu, účetnictví, správního práva a využívání moderních informačních technologií a softwarové podpory pro organizační a analytické práce a výsledky budeš umět skvěle prezentovat.

Čím budeš?

Po úspěšném dokončení studia budeš připraven zejména pro práci na ekonomických odděleních obecních a krajských úřadů a specializovaných úřadů na regionální úrovni, můžeš ale také zamířit na finanční úseky soukromého sektoru. Je to na Tobě, jakou cestu si zvolíš, my Ti ale garantujeme, že z Tebe bude profík. Jestliže budeš pokračovat v navazujícím studiu, porozumíš tvorbě veřejných politik a hravě se uplatníš na ministerstvech v klíčových ekonomických pozicích.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za semestr
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3S+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14S+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
6S+0+0
Kredity
2

Úspěšní absolventi

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Kdo Tě bude učit

JUDr. Jana Janderová, Ph.D.
Ústav správních a sociálních věd
doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
Vedoucí Ústavu ekonomických věd
Garant programu Finance
doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky
Proděkanka pro vnitřní záležitosti
Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
Ústav správních a sociálních věd

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové
vyplaceno automaticky omezenému počtu studentů od druhého ročníku, kteří splní hranici váženého průměru do 1,5 za předchozí akademický rok a získali minimálně 55 kreditů až 3000 Kč měsíčně
Ubytovací
Přiznáno studentovi prezenční formy pouze prvního studia a po zadání čísla bankovního účtu do IS STAG s trvalým bydlištěm mimo Pardubice
Sociální
Po doložení formuláře Sdělení pro účely přiznání stipendia od příslušného úřadu práce až 4 325 Kč měsíčně.
Mimořádné jednorázové
Vyplaceno za reprezentaci a propagaci fakulty nebo univerzity až 1000 Kč za akci
Zahraniční studium
Podpora studia či stáže v zahraničí

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč.

Kombinované studium

Zde studuješ hodně samostatně, do školy chodíš přibližně jednou za 3 týdny v pátek a v sobotu. Během několika setkání s vyučujícími probereš pouze stěžejní část látky, zbytek zůstane na tvém samostudiu. Tato forma studia bývá doplněna o konzultace s vyučujícími. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.