Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní

Profesně zaměřený program Tě více přiblíží praxi. Obsah profesně zaměřeného studijního programu zohledňuje specifika spojená s potřebou spolupráce s praxí. Poznáš, jak reálně fungují firmy a zaměstnavatelé a i mezi vyučujícími budou zastoupeni odborníci z praxe.

Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině

Co tě naučíme?

Naučíš se všechno o financování sportu, budeš vědět, kde jsou zdroje peněz pro sportovní organizaci, zvládneš připravit rozpočet, budeš umět vést účetnictví a také ho kontrolovat. Naučíme tě manažerským dovednostem jak řídit tým, jak plánovat a organizovat aktivity ve své sportovní organizaci. Naučíme tě mnoho způsobů, jak moderně komunikovat navenek a jak dělat organizaci dobré PR. 

Studijní plán obsahuje skutečně hodně sportovní praxe. Od prváku budeš mít předměty, v nichž budeš moci dělat sport, ale dozvíš se i jeho specifika právě při přípravě soutěží a závodů, naučíš se organizovat turnaje a soustředění. V průběhu celého studia budeš mít možnost získat velkou praxi přímo ve sportovních organizacích, které si vybereš. Vše, co se naučíš, můžeš rovnou vyzkoušet v praxi a zjistit, co funguje více či lépe. Stejně prakticky bude vypadat i tvoje bakalářská práce, kterou zpracuješ přímo na praxi.

 

Čím budeš?

Budeš ekonom nebo manažer sportovní organizace. Uplatníš se ale i na vyšších úrovních veřejné správy (město, kraj), které často financují sportovní organizace. Nebo můžeš být manažerem nějaké asociace, která zastřešuje sportovní organizace v daném sportovním odvětví. Můžeš samozřejmě i sám/a začít podnikat v oblasti sportu nebo jako poradce pro organizace při psaní projektů k získání dotací.

Navštiv nás

2024Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+26S+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+26S+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3S+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Ředitel Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Kdo Tě bude učit

doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D.
Centrum pro vědu a výzkum
Proděkan pro vnější vztahy
Ing. Jan Fuka, Ph.D.
Vedoucí Ústavu správních a sociálních věd
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Ústav ekonomických věd
Děkan fakulty
doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D.
Vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo až 550 Kč měsíčně
Prospěchové
vyplaceno automaticky omezenému počtu studentů od druhého ročníku, kteří splní hranici váženého průměru do 1,5 za předchozí akademický rok a získali minimálně 55 kreditů až 3000 Kč měsíčně
Ubytovací
Přiznáno studentovi prezenční formy pouze prvního studia a po zadání čísla bankovního účtu do IS STAG s trvalým bydlištěm mimo Pardubice
Sociální
Po doložení formuláře Sdělení pro účely přiznání stipendia od příslušného úřadu práce až 4 325 Kč měsíčně.
Mimořádné jednorázové
Vyplaceno za reprezentaci a propagaci fakulty nebo univerzity až 1000 Kč za akci
Zahraniční studium
Podpora studia či stáže v zahraničí

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč.

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.