Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní

Velký důraz klademe na zvládnutí praktických dovedností, které budeš potřebovat při výkonu svého budoucího povolání. Vše je ale nutné podložit teorií.

Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
73
Uznání předchozího studia

Co tě naučíme?

Připravíme tě na výkon regulovaných povolání v leteckých společnostech. Na bázi dobrovolnosti můžeš získat profesní licence, které jsou pro daný výkon povolání nezbytné. Jelikož většina profesí v letectví je regulovanými profesemi, bude systém studia současně naplňovat požadavky a standardy Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), které jsou obsaženy v samostatných dokumentech Dopravní fakulty Jana Pernera a jejichž plnění je potvrzeno vydanými Osvědčeními k výcviku a zkouškám techniků údržby letadel (MTO) a k výcviku pilotů letounů a vrtulníků (ATO). Cílem studia je poskytnout nezbytnou teoretickou a praktickou přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon regulovaných profesí v leteckých společnostech s možností působení na odborných pozicích a na pozicích středního managementu. Studium je zaměřeno na teoretické předměty, odborné předměty a na praktické dovednosti. Všichni absolventi musí mít dobré znalosti obecné i odborné angličtiny.

Vazba na praxi při studiu

Nedílnou součástí studia je povinná odborná praxe ve vybraných společnostech (v délce 12 týdnů po 40 hodinách), řešení konkrétních projektů z praxe v rámci výuky, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů a workshopech, možnost další praktické výuky a stáží ve společnostech (nad rámec povinné praxe), zadávání bakalářských prací přímo společnostmi, respektive institucemi státní správy.

Co po studiu?

  • Pilot letounů a vrtulníků,
  • technik údržby letadel,
  • dispečer letecké dopravy,
  • odborné, resp. střední manažerské pozice v oblasti letecké dopravy, v institucích státní správy, v ozbrojených složkách ČR využívajících letadlovou techniku, v institucích zabývajících se odborným zjišťováním příčin leteckých nehod, nebo v organizacích zajišťujících vývoj, výrobu nebo provoz letecké techniky pro potřeby sportovního a rekreačního létání.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-18T00:00:00
18. 1. 2023 - 18. 1. 2023
09:30 - 15:00
Den otevřených dveří

Zajímá tě, co obnáší studium na naší fakultě? Chceš vidět prostory „dopravky“ a naše atraktivní laboratoře? Přijeď do Pardubic na naši fakultu na tradiční Den otevřených dveří a naši studenti i vyučující tě rádi provedou.

Den otevřených dveří | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz)

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+26+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
39+52+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+13+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+26+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+26+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
26+26+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
39+13+0
Kredity
5

Co z tebe po úspěšném vystudování bude

Dispečer letecké dopravy
Technik údržby letadel
Pilot letounů a vrtulníků
Manažer v oblasti letecké dopravy

Úspěšní studenti

Bc. Filip Soška

Videa, audio i křížovky. Naši školáci se chtějí učit moderně a interaktivně. Jsem součástí týmu, který takovou výuku pro středoškoláky navrhuje a zpracovává. Chci, aby pro současnou generaci bylo vzdělávání co nejvíce přirozené a bavilo ji. Poznej víc. Najdi svoji identitu.

Bc. Jan Pulda

Jsem součástí týmu, který zkoumá vlastnosti železničních vozidel. Studium mě připravilo na to, že mohu pomoci změnit a lépe využit vlaky na českých železnicích. A možná i zvýšit objem ekologicky přepravovaných nákladů. Připoj se taky. Najdi svoji identitu.

Bc. Zdeněk Sháněl

Zabývám se bezstykovými kolejemi. Tuto celosvětově používanou technologii náš tým detailně zkoumá, aby ji mohl dál rozvíjet a zlepšovat. Baví mě dělat věci, které mají smysl. Zkus to taky. Najdi svoji identitu.

Více informací o specializaci/programu

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně
Mimořádné stipendium
(za aktivitu)
Stipendijní program AŽD
Staň se Ážeďákem
Stipendijní program Správy železnic
Motivační studentský program Správy železnic

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky (u Dopravního stavitelství 5 let), tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Prezenční studium

Pokud budeš prezenční student, budeš chodit do školy pravidelně podle rozvrhu, většinou od pondělí do čtvrtka. Tato forma studia ti přinese možné výhody jako stipendia, slevu na dopravu apod. Není nijak věkově omezená.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.