Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Akademický

Věnovat se budeš především teoretickým znalostem, které během svého studia určitě podpoříš praxemi a stážemi ve spolupracujících firmách nebo na přednáškách s odborníky z tvého vybraného oboru.

Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
34
Uznání předchozího studia

Co tě naučíme?

Připravíme tě jak po teoretické, tak po praktické stránce. Stane se z tebe skutečný odborník, který umí na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly související s projekční činností nebo řízením dílčích úseků výstavby inženýrských dopravních staveb, jako jsou mostní konstrukce, drážní stavby a pozemní komunikace. Máme nové moderní laboratoře, kde si vyzkoušíš provádění a vyhodnocování experimentů a testů v rámci výuky odborných předmětů. V našich počítačových učebnách tě naučíme pracovat se speciálními programy z oboru. Dostaneš se ale i do terénu. Vezmeme tě na dopravní stavby a zajistíme, aby ses mohl v rámci výuky nebo stáží poznat i s odborníky z praxe v rámci spolupráce firem a Katedry dopravního stavitelství.

Vazba na praxi při studiu

Přednášejícími budou i odborníci z praxe. Výuka navíc probíhá ve specializovaných laboratořích a počítačových učebnách. Jako student se budeš moci podílet na realizaci projektů a výuka probíhá také v terénu. Získané vědomosti a dovednosti budeš moci uplatnit i při odborných exkurzích, praxích a stážích v jedné z mnoha partnerských firem, které ti Katedra dopravního stavitelství zajistí.

Co po studiu?

Po absolvování studia budeš mít velký výběr možnosti pracovního uplatnění, ať už jako pracovník zaměřený na inženýrské činnosti, provozní technik v manažerských funkcích u dopravních staveb, projektant v oboru dopravních staveb, pracovník stavebních úřadů, či zaměstnanec konstrukčních a projekčních ústavů. Ve výrobní sféře se můžeš velmi dobře uplatnit např. na pozici přípravy staveb, úsekového stavbyvedoucího, rozpočtáře nebo stavebního dozoru, či správce mostů.

Navštiv nás

2022Prosinec
0
2023Leden
2
Únor
1
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
2023-01-18T00:00:00
18. 1. 2023 - 18. 1. 2023
09:30 - 15:00
Den otevřených dveří

Zajímá tě, co obnáší studium na naší fakultě? Chceš vidět prostory „dopravky“ a naše atraktivní laboratoře? Přijeď do Pardubic na naši fakultu na tradiční Den otevřených dveří a naši studenti i vyučující tě rádi provedou.

Den otevřených dveří | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz)

2023-01-24T00:00:00
24. 1. 2023 - 26. 1. 2023
08:00 - 16:00
Gaudeamus Praha 2023

Poznej svoji budoucí vysokou školou. Přijď na náš stánek na výstavišti v Praze - Letňanech, kde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2023! Zastav se u nás, zeptej se na cokoliv a najdi svoji identitu! Ve čtvrtek končíme už v 15 hod.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+0+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
22+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
20+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+0+0
Kredity
5

Úspěšní studenti

Ing. Vojtěch Mareš
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jindra Flanderková
FORVIA CZ, s.r.o.
Stavební dozor na stavbách pozemních komunikací
Ing. Aleš Bělík
Enteria, a.s.
ředitel úseku PR
Ing. Martin Lukeš
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
ředitel oblasti Pardubice

Více informací o specializaci/programu

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • Enteria, a.s.
  Enteria, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • Správa železnic, s.o.
  Správa železnic, s.o.
 • M - SILNICE, a.s.
  M - SILNICE, a.s.
 • SWIETELSKY stavební s.r.o.
  SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • EUROVIA CS, a. s.
  EUROVIA CS, a. s.
 • Metrostav, a.s
  Metrostav, a.s
 • PRODIN, a.s.
  PRODIN, a.s.

Jaká můžeš získat stipendia

Mimořádné stipendium
(za aktivitu)
Stipendijní program AŽD
Staň se Ážeďákem
Stipendijní program Správy železnic
Motivační studentský program Správy železnic

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky (u Dopravního stavitelství 5 let), tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Kombinované studium

Pokud budeš kombinovaný student, budeš hodně studovat doma sám. Tvůj rozvrh se bude skládat z nepravidelných konzultací s jednotlivými vyučujícími, které probíhají především v pátek a v sobotu přibližně 1x za 14 dní. Tato forma studia je vhodná pro ty, kteří například již pracují. Není nijak věkově omezená.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.